För studenter på kursen Träning vid Parkinsons sjukdom - från teori till klinisk tillämpning (4,5 hp) kurskod 9H1062

Hur ser den komplexa symtombilden ut vid Parkinsons sjukdom och hur kan vi som fysioterapeuter bäst undersöka och träna utifrån denna? I kursen går vi igenom motoriska och icke-motoriska symtom och lär oss hur vi som fysioterapeuter på ett evidensbaserat sätt utvärderar och behandlar dessa. Med utgångspunkt i det evidensbaserade och populära HiBalance-programmet går vi även igenom hur balansförmågan kan utmanas och tränas.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Information om nästa kurstillfälle kommer inom kort.

Canvas

Cirka två veckor innan kursstart får du tillgång till lärplattformen Canvas där kursmaterial, uppgifter och liknande finns samlat.

Om kursen

Syftet med denna kurs är att öka kunskap och färdigheter om Parkinsons sjukdom, specifikt med fokus på undersökning och träning med utgångspunkt i HiBalance-programmet.

Genom kliniknära forskning med fokus på gång- och balansförmåga har vår forskargrupp utvärderat metoder för att undersöka och rehabilitera personer med PS. Resultaten har uppmärksammats såväl nationellt som internationellt och forskargruppen kan nu stolt erbjuda en poänggivande kurs vid Karolinska Institutet. Parkinsonförbundet har genom ekonomiskt stöd bidragit till framtagandet av kursen.

Beskrivning av lärandemål, examination och arbetsformer samt litteraturlista finns i kursplanen.

Schema

Datum för kursträffar publiceras i samband med nytt kurstillfälle.

Aktuellt schema publiceras cirka två veckor innan kursstart. Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Frågor om kursinnehåll och kursadministration:

Profile image

Erika Franzén

Examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör

Frågor om anmälan:

Profile image

Erik Pettersson

Projektadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

HJ
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2024-06-25