För studenter på kursen Kognitiv beteendeterapi vid trauma, 7,5 hp kurskod 9K8095

Kursen syftar till att ge fördjupade teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter om evidensbaserade behandlingar för patienter med diagnosen posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) samt patienter med traumarelaterade psykologiska svårigheter utan diagnos.

Kursplan

Schema

KBT vid trauma HT24

Kursanalys 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursanalys 9K8095 VT22

Kontaktuppgifter

Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör
LC
Innehållsgranskare:
Lina Collsiöö
2024-05-28