För studenter på kursen Tillämpad beteendemedicin i primärvården (7,5 hp) - fristående kurs kurskod 2QA113

Lär dig enkla verktyg för att hjälpa dina patienter utifrån ett beteendemedicinskt perspektiv! Du träffar en patient i primärvården vid tre tillfällen tillsammans med en studentpartner i kursen från annan profession. Efter kursen ökar din kunskap om beteendemedicinska verktyg och din förmåga till interprofessionell kommunikation utifrån samarbetet kring en patient. Kursen är särskilt värdefull för dig som träffar patienter med nedsatt psykisk hälsa parallellt med fysiska symptom.

Kursplan

Kursdetaljer

Kursen ges som en fristående kurs för dig som har minst 120 hp inom vilka det ska ingå en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt 150 hp från utbildning som leder till en yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller socionomexamen. Alternativt en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som naprapat eller kiropraktor. Deltagarna i den fristående kursen kommer oftast från KI eller andra lärosäten, eller är yrkesverksamma med legitimation. 

Kursen ges ihop med en valbar version av kursen i läkar- och psykologprogrammen på KI (kurskod 2XX042).

All undervisning sker digitalt. Patientmötena sker generellt på plats enligt klinikplatsens rutiner.

Schemat

Innan kursen börjar sker en introduktion via Canvas. Kursen består av föreläsningar, med många övningsinslag, patientarbete, läsning av kurslitteratur och genomförande av examinationsmomenten. 

Alla föreläsningar och examinationsmoment sker digitalt, på distans.

Fasta kursdatum för höstterminen 2024:

Kursen äger rum under perioden mellan 4 december 2024 och 16 januari 2025. Kursen inleds i förväg med en kursintroduktion, dels på egen hand på Canvas, dels genom upprop och frågestund 26 november. Registreringsperioden för antagna studenter är tre veckor före din kursstart, till och med tisdagen veckan före kursstart, det vill säga mellan 2024-11-13 och 2024-11-26 för HT24.

  • Kursintroduktionen, som öppnar med obligatoriskt upprop och frågestund tisdagen 26/11, 16.30-17.45.
  • Interaktiva föreläsningar, oftast mellan 9 och 16.30, där det ingår många parvisa övningar, på onsdagen 4/12, torsdagen 5/12, tisdagen 10/12, onsdagen 11/12, fredagen 13/12 och tisdagen 17/12.
  • Obligatoriska examinationsseminariet 8.30-13 på tisdagen 14/1 2025.
  • Patientarbetet sker separat under handledning, enligt tider som bestäms av de kliniska handledarna. Räkna med cirka tre halvdagar utöver introduktionsmöte med handledarna.
  • Alla kursmoment är obligatoriska, se nedan för detaljer om examinationsmomenten. Om du missar mer än 20% av föreläsningarna måste du komplettera det du missat utöver 20%. 

OBS! Kursen ges för sista gången hösten 2024. 

Examination

Examination innefattar uppgifter på Canvas under kursens gång, aktivt deltagande i kurshandledning i mitten av kurstiden, skrivande av partner-gemensam examinationsrapport om patientarbetet samt aktivt deltagande i examinationsseminariet med opponering.

För höstterminen 2024 sker examinationsseminariet på tisdagen den 14 januari 2025. 

 

Kontaktuppgifter

Anne H Berman, PhD, docent, adjunkt, leg. psykolog, leg psykoterapeut

Kursledare och examinator

Gabriele Biguet, med dr, adjunkt, leg fysioterapeut

Kursledare

Vill du veta mer i förväg? Kolla upp MOOC:en KIBEHMEDx!

MOOC:en är en gratis online KI kurs på KI Canvas för självstudier i sex moduler om beteendemedicin.

Har du blivit antagen till kursen?

Kursregistrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Registreringsperioden är tre veckor före din kursstart, till och med tisdagen veckan före kursstart, det vill säga mellan 2024-11-13 och 2024-11-26 för HT24.

Du registrerar dig själv i Ladok.

Klicka här för mer viktig information om vad som gäller vid registreringen.

 

Tidigare kursvärdering

Här ser du kursrapport från vårterminen 2022.

AB
Innehållsgranskare:
Anne Berman
2024-07-01