För studenter på kursen Balansrubbningar: kliniska, diagnostiska och fysiopatologiska aspekter kurskod 2QA277

Kursen fokuserar på personer med yrsel- och balansrubbningar, såväl kliniska som diagnostiska och fysiopatologiska aspekter belyses under kursens gång. Det övergripande målet med kursen är att ge en fördjupad kunskap inom området balansstörningar.

Kursplan

Schema

Schemat publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

Kursutvärdering

Underlagen från tidigare kurser är för få för att genomföra kursvärdering och kursanalys.

Kontaktuppgifter

Åsa Skjönsberg

Kursansvarig/ examinator
ÅS
Innehållsgranskare:
2023-04-26