För studenter på kursen Omvårdnad vid smärta, (7,5 hp) kurskod 2QA304

På kurswebben för 2QA304 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Kursen vänder sig till dig som vill lära dig mer om omvårdnad och behandling vid olika smärttillstånd. Kursen syftar till att ge dig fördjupade omvårdnadskunskaper och färdigheter i att bemöta patienter med såväl akuta, postoperativa, långvariga som cancerrelaterade smärttillstånd utifrån ett biopsykosocialt perspektiv och ett personcentrerat förhållningssätt.

Kursplan

Information inför kursstart HT24

Kursdatum: 2 september - 10 november 2024.

Kursen ges under tio veckor på distans med två digitala kurstillfällen. Förutom de schemalagda dagarna ingår egna studier samt föreläsningar och studieuppgifter på lärplattformen Canvas.

Kursen genomförs som distansundervisning på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan.

Schema HT24

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

Zoomlänkar hittar ni i kursrummet i Canvas.

Schema tidigare terminer

Schema HT23 2QA304

 

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger 2 dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering

Du får endast tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Du får tillgång till Canvas genom registreringen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering HT23 2QA304

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Carina Lindblad

Kursansvarig
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör
CL
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2024-04-05