För studenter på kursen Magnetisk resonanstomografi kurskod 2QA146

Inom bild- och funktionsdiagnostik är magnetresonanstomografi en viktig modalitet. För att du ska kunna utföra optimala och patientsäkra magnetkameraundersökningar krävs både breda och fördjupade kunskaper inom modaliteten. På denna kurswebb hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. Kursplanen innehåller detaljerad information om lärandemål, innehåll, arbetsformer, examination och kurslitteratur.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs som distanskurs på halvfart och pågår under ett år, vilket innebär 20 timmars studier per vecka. Det kommer även att vara fysiska, regelbundna träffar på campus.

Registrering

Registrering i Ladok är obligatoriskt för att behålla din plats och kunna delta på kursen. Registreringsperioden är tre veckor före kursstart (måndagen) till och med tisdagen veckan före kursstart. Se även mer information på Webbregistrering | Karolinska Institutet Utbildning (ki.se).

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på Antagning.se - Anmälan till högskola och universitet. Detta är möjligt fram till dess att registreringen har öppnat. 

Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat så kontaktar du antagning@ki.se, likaså om du vill lämna återbud efter att du registrerat dig på kursen.

Kursvärdering och kursanalys

Annica Sandberg

Kursansvarig
Profile image

Anna Hellström

Kursadministratör
PT
Innehållsgranskare:
Anna Hellström
2024-07-02