För studenter på kursen Sexuell hälsa och rättigheter (7,5hp) kurskod 2QA353

På kurswebben för 2QA353 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.
Kursen innehåller en fördjupning av sexuell hälsa och rättigheter i ett livscykelperspektiv med barn-, ungdom-, vuxen- och äldres hälsoperspektiv. Sociokulturella aspekter ingår med särskilt fokus på s.k skadliga traditionella sedvänjor och kvinnlig könsstympning. Kulturella möten och interkulturell kommunikation för förbättrad sexuell hälsa och rättigheter samt FN:s hållsbarhetsmål.

Kursplan

Välkomstinformation för VT25

Kursdatum:  31 mars - 8 juni 2025

Mer information kommer när kursstart närmar sig.

Kursen genomförs som distansundervisning på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan.

Schema

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart.

 

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger 2 dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering

Du får endast tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Du får tillgång till Canvas genom registreringen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen går för första gången VT25. Första kursvärderingen kommer därför att vara tillgänglig i juli 2025.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Vanja Berggren

Kursansvarig
Profile image

Vanja Berggren

Kursexaminator
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör
CL
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2024-03-15