För studenter på kursen Diagnostisk optometri, 45 hp kurskod 9K8133

Denna sida vänder sig till dig som är legitimerad optiker och deltagare på Karolinska Institutets (KI) uppdragsutbildning Diagnostisk optometri, 45 hp, eller till dig som är intresserad av att delta i samma kurs.

Kursplan

Inför kursstart HT24

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan Mitt studentkonto. Kontona är klara för aktivering 2 augusti 2024.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sedan tidigare. 

Om du har problem med att logga in, kolla gärna på sidan Mitt studentkonto där många steg-för-steg-lösningar finns. Om du sedan fortfarande har problem, kontakta Student-IT.

I samband med att du aktiverar ditt studentkonto tilldelas du en e-postadress som student på KI, din studentmejl. Om du inte läser din studentmejl så är det viktigt att du lägger in en vidarebefordran av din studentmejl så att du inte missar viktig information från oss! Din studentmejl är också den mejl som används i Ladok, om du inte uppdaterat dina kontaktuppgifter där.

Undervisning

Delar av den teoretiska undervisningen kommer ske digitalt. Det innebär att det är viktigt att du har tillgång till en dator med webbkamera och mikrofon. 

All praktisk färdighetsträning och verksamhetsintegrerat lärande (VIL) genomförs på optikerutbildningens ögonklinik eller på vår KUM-Ö (klinisk utbildningsmottagning-ögon). Dessa moment är obligatoriska och kräver att du är fysiskt på plats för att uppnå kursmålen och få godkänt på momenten.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och Hälsointyg inför den kliniska utbildningen

För att du ska kunna delta i arbetet på våra kliniker måste du ha ett hälsointyg. Läs mer om detta Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) Ansvarig administratör på uppdragsutbildningen kommer ge er mer information i kommande välkomstbrev.

Kursstart med upprop

Kursen Diagnostisk optometri börjar med upprop, i samband med detta bjuder vi på lunch. Om du får förhinder måste detta meddelas till ansvarig kursadministratör. Se kontaktuppgifter nedan.

När? Tisdag 3 september 2024 kl. 10.00 till 16.00
Var? Aulan, Eye Center of Excellence, vån -1, Eugeniavägen 12 i Solna

Uppförandekod och sekretessförbindelse

Som student på Karolinska Institutet förbinder du dig att följa en sekretessförbindelse och KI:s uppförandekod. Vid kursstart ska dessa signeras och laddas upp i Canvas. Läs dem gärna redan innan vi ses.

Sekretessförbindelse
Förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid KI

Digital informations- och frågestund inför terminsstart

Redan innan terminsstart vill vi gärna bjuda in dig till ett digitalt möte via Zoom. Vi ger då lite kort information men finns framför allt på plats för att svara på eventuella frågor som du kan ha inför terminsstart. 

När? Onsdag 28 augusti kl. 12.00-12.30
Var? Zoom, länk skickas via Canvas till dig som är antagen och registrerad på kursen.

Schema HT24 och VT25

Du läser denna kurs tillsammans med magisterprogrammet i klinisk optometri.

 

Nedan finns ett preliminärt schema. Schemat är preliminärt fram tills två veckor innan kursstart och mindre förändringar kan komma att ske löpande under terminen då schemat innefattar samtliga kurser/moment för HT24 och de senaste uppdaterade versionerna hittar du i Canvas.  

Så här tolkar du schemat

HT24

Schema HT24, alla grupper

VT25 publiceras i december

 

Optikerprogrammens hemvist

All utbildning inom magisterprogrammet i klinisk optometri och därmed även denna kurs ges i lokaler i Eye Center of Excellence på Eugeniavägen 12 i Solna, där också S:t Eriks ögonsjukhus ligger. Här finns också bland annat optikerutbildningens egen ögonklinik och en KUM-Ö (klinisk utbildningsmottagning-ögon) där vi tar emot patienter i samarbete med andra professioner är vår egen. På andra sidan gatan ligger KI Campus med bland annat bibliotek och studieplatser, studentbokhandel och restauranger.

Hitta till oss
Sök resa med SL.se

Kursens syfte och mål

Kursens övergripande mål är att du efter utbildningen behärskar avancerade undersökningstekniker samt kan hantera diagnostiska droppar. Du kan göra en fullständig ögonhälsokontroll och tolka resultatet av dina mätningar samt besluta om lämplig åtgärd. Du hittar mer information i gällande kursplan, där du också hittar kursens litteraturlista.

Kursupplägg

Den teoretiska undervisningen består av föreläsningar och inlämningsuppgifter i digitalt format. Studietakten motsvarar 75% och kursen sträcker sig över två terminer.

Den praktiska/kliniska undervisningen bedrivs på plats i optikerutbildningens lokaler i Eye Center of Excellence, Eugeniavägen 12, Solna.

Behörighet

Legitimation som optiker med kontaktlinsbehörighet.

Anmälan

Anmälan sker till www.ki.se/uppdragsutbildning. Sista anmälningsdag 15 maj 2024.

Kontaktinformation

Profile image

Maria Nilsson

Examinator
Profile image

Petra Frehr Alstig

Kursansvarig lärare
Profile image

Elin Bergling

Kursansvarig lärare
Profile image

Maria Persson

Kursadministratör
Profile image

Nadja Saltell

Projektkoordinator, uppdragsutbildning

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen i Canvas. Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MN
Innehållsgranskare:
Maria Persson
2024-06-27