För studenter på kursen Psykosomatiskt inriktad fysioterapi - kropp och själ i samspel (15 hp) kurskod 2QA266

Kursens syfte är att studenterna ska utveckla fördjupade kunskaper och färdigheter i psykosomatiskt inriktad fysioterapi för att kunna tillämpa ett helhetsperspektiv i sitt patientarbete samt förbereda för utvecklingsarbete inom specialistområdet mental hälsa.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är VT25. 

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och två dagar in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Om kursen

Kursen ges helt digitalt VT25 via zoom, 80% närvaro krävs på de digitala träffarna.

Kursen går på halvfart över 20 veckor. Måndag är kursdag. Förutom de schemalagda timmarna får du räkna med egna studier, enskilt och i viss mån även i grupp. Undervisningen sker i form av föreläsningar, litteraturstudier, upplevelsebaserade övningar, diskussioner i seminarieform, samt skriftliga uppgifter och en avslutande examination. Avsikten är också att du under kursens gång skall kunna omsätta det du lär dig i ett kliniskt sammanhang. Peer-review och kollegial bedömning tillämpas.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys 

Kontaktuppgifter

Profile image

Marie Weigardh

Kursansvarig
Profile image

Gabriele Biguet

Examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MW
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2024-06-18