För studenter på kursen Återfallsprevention, 3hp kurskod 9K8005

Kursen vänder sig till personer från hela landet som har erfarenhet av att arbeta inom beroendevård och psykiatri.

Efter genomgången kurs kommer du ha fått kunskaper om hur du genomför ett återfallspreventivt program och hur du kan anpassa innehåll efter din målgrupp. Målet är att du ska bli trygg med flera olika varianter på manualbaserad återfallsprevention.

Kursplan

Senaste kursvärderingen

Om kursen 

Återfallsprevention är en manual- och evidensbaserad metod som utgår från kognitiv beteendeterapi, KBT. Återfallsprevention är en metod för att hjälpa klienter/patienter att undvika återfall efter inledd beteendeförändring. Metoden används vid flera olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol och droger.

Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna utföra en kurs (i grupp eller individuellt) i återfallsprevention för klienter/patienter med olika problembeteenden som riskbruk och missbruk av alkohol, droger. Kursen syftar till att lära behandlare, att utifrån manual, självständigt kunna utbilda klienter/patienter i återfallsprevention (enskilt eller i grupp).  

Kursupplägg

Kursen genomförs under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning och mellan kursdagarna genom distansstudier online via lärplattformen Canvas. Undervisningen ges i form av föreläsningar där deltagarna inbjuds till aktiv diskussion via kommunikationstjänsten Zoom. 

Deltagarna tränas särskilt i att arbeta med modellering och rollspel. I kursmaterialet ingår olika kurslitteratur som  lärobok, manual, inspelat videomaterial, samt arbetsmaterial och resurser online. 

Deltagarna förväntas redovisa tillgodogjorda kunskaper i praktiska demonstrationer.

Examinationen är uppdelad på två moment. Dels en individuell hemskrivning, som ska vara inlämnad före andra kurstillfällen, dels ett praktiskt moment där deltagare får genomföra en behandlingssession i liten grupp.

Till vem riktar sig kursen?

Kursen vänder sig till läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor och annan vårdpersonal inom sjukvård, socialtjänst och företagshälsovård som arbetar med patienter/klienter som har beroendesjukdom. 

Behörighet

Endast grundläggande behörighet.

Datum och plats 

24 oktober och 5 december 2024

Plats: Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Profile image

Hugo Wallén

Examinerande lärare och föreläsare

Leg. psykolog, strateg med inriktning på psykiatri och beroendevård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Doktorand Karolinska Institutet, Institutionen för klinisk neurovetenskap   

Profile image

Nitya Jayaram-Lindström

Kursansvarig och examinator

Adj universitetslektor, Med dr, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning. 

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Profile image

Anja Sedman

Utbildningsadministratör
076-1372104

Organisatorisk tillhörighet: Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen. Institution: Klinisk neurovetenskap.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Profile image

Sandra Lannergren

Projektkoordinator
+46852486069
Gemensamt verksamhetsstöd
NJ
Innehållsgranskare:
Anja Sedman
2024-02-22