För studenter på kursen Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 1,15 hp kurskod 2QA250

Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 1 ges som en fristående kurs inom Karoliniska Institutet. Utbildningen bygger på de studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter. Arbetsformerna kommer att variera och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande. Som stöd i denna process förekommer seminarier, föreläsningar, praktiska moment, handledning, granskning av vetenskaplig litteratur och falldiskussioner. Arbetet sker såväl individuellt som i grupp.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs med sammankomster 2 dagar per månad, 8 timmar per dag på kvartsfart och pågår from september 2024 till maj 2025. Kursen bedrivs på kvartsfart vilket innebär 10 timmar studietid i veckan och förutsätter att studietiden på 10 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är tre veckor före kursstart till och med tisdagen veckan före kursstart.

Mer information om webbregistrering.

Kursbeskrivning

Kursen fokuserar på vård och omvårdnad av astma, allergi och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kursen vänder sig till dig som arbetar som sjuksköterska inom primärvård, specialistvård och slutenvård. Aspekter av betydelse för vård av både barn och vuxna kommer att belysas. Målet är att du efter avslutad kurs ska ha goda kunskaper inom ämnesområdet avseende prevention, diagnostiska metoder såsom spirometriundersökning, allergiutredning, såväl farmakologisk som icke farmakologisk behandling. Stort fokus ligger på omvårdnadsaspekter som patientutbildning, dokumentation och rökstopp. Seminarium och falldiskussioner utgör viktiga delar i kursen. Även praktiska moment förekommer.

Plats: Södersjukhuset

Höstterminen 2024

5–6 september

3–4 oktober

7–8 november

5–6 december

Preliminära tider vårterminen 2025

9–10 januari

6–7 februari

6–7 mars

3–4 april

8–9 maj

Material publiceras på kursens slutna aktivitet i Canvas. Du får tillgång till kursaktiviteten i samband med kursstarten.

Kontaktuppgifter

Profile image

Inger Kull

Kursgivare
+46852480002

Student på KI

IK
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-05-20