För studenter på kursen Avancerad bedömning och omvårdnad vid adhd inom barn- och ungdomspsykiatrin, 7.5 hp kurskod 9K8131

Kursen syftar till att deltagaren ska få fördjupade kunskaper och färdigheter i avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar samt psykofarmakologi vid adhd. Vid sidan om teman som rör personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar läggs vikt vid mera allmänt användbara metoder i psykiatrisk omvårdnad, såsom psykopedagogik och hälsofrämjande arbete.

Kursplan

Schema

Schema uppdateras innan kursstart.

 

Kursutvärdering

Publiceras efter kursavslut.

Kontaktuppgifter

Eleonore Rydén

Kursansvarig och examinator

Linda Karlbom

Kursansvarig

För praktiska frågor kring kursen kontakta:

Profile image

Ronny Mattsson

Kursadministratör

För frågor kring anmälan kontakta:

Profile image

Nadja Saltell

Projektsamordnare
RM
Innehållsgranskare:
Ronny Mattsson
2024-05-15