För studenter på kursen Omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa kurskod 2QA321

På kurswebben för 2QA321 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Kursens mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa. Vidare ska den studerande tillägnat sig färdigheter att kunna bedriva omvårdnad inom olika aspekter av beroende och psykisk ohälsa. Dessutom ska studenten tillägnat sig ett vetenskapligt, reflekterande och etiskt förhållningsätt rörande omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa.

Kursplan

Nästa kursstart VT24

Kursdatum: 15 januari till 11 februari 2024. 

Kursen samläses med studenter från programmen för distriktssjuksköterska och psykiatrisk vård.

Antagningsinformation

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Registrering öppnar 2 veckor innan kursstart.

Notera att du endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Tillgång till kursrummet

Kursrummet i Canvas publiceras 2 veckor innan kursstart. Det är viktigt att du registrerar dig i Ladok för åtkomst till kursrummet. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Schema 

Schema för VT24 är nu publicerat.

Preliminärt schema VT24 fristående kurs 2QA321 och 2SP051

Alla zoomlänkar hittar ni i Canvas.

Kursanalys och kursutvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering: 

VT23 kursvärdering 2QA321

VT22 Kursanalys 2QA321

VT22 Kursvärdering 2QA321

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Charlotte Pollak

Kursansvarig
Profile image

Eva Sundborg

Examinator
+46852483688
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. All information och kommunikation sker via lärplattformen Canvas. 

Du får tillgång till kursrummet när du registrerar dig på kurstillfället i Ladok. 

CP
Innehållsgranskare:
2024-03-04