För studenter på kursen Exempel kurswebb (7,5 hp) kurskod 2QA263

Kursen Barns och ungdomars rätt i vården fokuserar på barns behov och rättigheter utifrån barnrättsperspektivet, barnperspektiv inklusive barns perspektiv samt vikten av en barncentrerad vård inom hälso- och sjukvården. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs som webbaserad distanskurs (utan sammankomster) på halvfart och pågår i 10 veckor. Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om ni har valt att ha en annan registreringsperiod än standard bör ni skriva till det. 

Covid-19 

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19.

Schema

Länk till schema

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här ska ni publicera dokument med kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontaktuppgifter

S
Studentkommuni…
2022-06-30
Lisa Bergenfelz