För studenter på kursen HIV - med individen i fokus ur ett globalt perspektiv, 7,5 hp kurskod 1QA071

Kursen ska ge ett brett, genomtänkt och informerat förhållningssätt till HIV både på ett personligt och på ett professionellt plan. Kursen är ett samarbete mellan Institutionen för Global Folkhälsa på Karolinska Institutet och hiv-organisationen Noaks Ark.

Vi analyserar olika teman relaterade till hiv genom föreläsningar kombinerade med diskussionsseminarier.
Teman: historik kring hiv, medicinska basfakta av betydelse för smittspridningen, den globala epidemin, sexualitet

Kursplan

Välkommen till kursen HIV - individen i fokus ur ett globalt perspektiv

 

Kursperiod: 15 jan- 25 mars 2024

Kursledare: Anna-Mia Ekström

Mail: anna.mia.ekstrom@ki.se

Poäng: 7,5 Hp

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

 

Kurs

Vi berör hiv ur ett internationellt sociobiologiskt perspektiv och analyserar både individens och omgivningens/samhällets roll vad gäller smittspridning och risktagande, ansvar och rättigheter och hur dessa varierar med kunskap, attityder, sexualitet, gender och social situation. Kursen omfattar fakta om viruset hiv samt aids, sexualitet, smittprevention, svenska och globala trender, migration, beroende, historik och behandling, men även det senaste från forskningsfronten kring vaccin och bot samt Treatment as Prevention. Vi diskuterar också hiv ur ett bredare perspektiv: mänskliga rättigheter, etiska/filosofiska dilemman och globala prioriteringar, samt avslutar med personliga erfarenheter om hur det kan vara att leva med hiv. 

Har du frågor? Kontakta kursansvarig anna.mia.ekstrom@ki.se

Välkommen!

Information till deltagare VT24

Kursvärderingar & kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Anna Mia Ekström

Kursledare och examinator

Veronica Tirado

Kursassistent

Anette Nilsson

Utbildningsadministratör
AM
Innehållsgranskare:
Anette Nilsson
2024-01-09