skålar med olika grönsaker och fröer

För dig som är student på Masterprogrammet i nutritionsvetenskap (120 hp)

Välkomna!


Nutritionsvetenskap är ett växande, tvärvetenskapligt område som studerar kostens roll för människors hälsa. Detta program ger dig en fördjupad kunskap om dess vetenskapliga grund och forskningsmetoder inom området. Här kan du läsa mer om programmet, vilka kurser som ingår och annat relevant som rör din tid på KI.