För studenter på kursen Omvårdnad inom intermediärvård (7,5 hp) kurskod 2QA333

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på patienter med behov av intermediärvård. Kursen kommer att innehålla bedömning av komplexa sjukdomstillstånd, övervakning av patienter med hotande svikt, samt avancerad omvårdnad och behandling av patienter med akuta tillstånd som vårdas inom intermediärvård.

Kursplan

Om kursen

Kursen ges på halvfart vecka 3-12 med 7 digitala kursdagar och 3 fysiska träffar på Södersjukhuset. Kursen varvar teori med föreläsningar och seminarier via Zoom med färdighetsträning i t. ex. hjärt-lungstatus, bukläge och noninvasiv ventilation. Lärare och föreläsare på kursen är specialistsjuksköterskor och läkare verksamma inom intermediärvård och andra specialiteter relevanta för kursen.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Schema

Publiceras senast två veckor innan kursstart.

Kontaktuppgifter

Cecilia Bodén

Administratör

Student på KI

EJ
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-04-09