För studenter på kursen Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 1,15 hp kurskod 2QA250

Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 1 ges som en fristående kurs inom Karoliniska Institutet. Utbildningen bygger på de studerandes tidigare kunskaper och erfarenheter. Arbetsformerna kommer att variera och kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande. Som stöd i denna process förekommer seminarier, föreläsningar, praktiska moment, handledning, granskning av vetenskaplig litteratur och falldiskussioner. Arbetet sker såväl individuellt som i grupp.

Kursplan

Kursbeskrivning

Undervisningen kommer att bedrivas enligt problembaserat lärande, PBL, som betonar den studerandes utveckling av ett självständigt och livslångt lärande. Grundsynen är att problemlösning, självstyrd inlärning och arbete i grupp stödjer och stimulerar inlärningsprocessen.

Kursstart: Torsdag den 3 september 2020 kl 10.00

Plats: Södersjukhuset, Årstafrun, Jägargatan 20

Övriga kursdagar

Höstterminen

  • 3-4 september
  • 1-2 oktober
  • 5-6 november
  • 3-4 december

Preliminära tider våren 2021

  • 14-15 januari 
  • 11-12 februari
  • 11-12 mars
  • 8-9 april
  • 6-7 maj

För samtliga datum gäller följande tider: torsdagar 10–16.30, fredagar 9-16. OBS alla kurstillfällen är obligatoriska.

Övrigt material publiceras på kursens slutna aktivitet. För att nå detta måste du logga in i Canvas. Du får tillgång till aktiviteten i samband med kursstarten.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Inger Kull

Kursgivare
Pediatrik,Kull
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Student på KI