För studenter på kursen Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 2,15 hp kurskod 2QA262

Varmt välkommen till den fristående kursen ”Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 2, 15 hp”. Kursen ges som en fristående kurs vid Karolinska Institutet. Kursen förutsätter att du genomgått kursen Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 1 - eller har motsvarande kunskaper.

Kursplan

Kursbeskrivning

Undervisningen kommer att bedrivas enligt problembaserat lärande, PBL, som betonar den studerandes utveckling av ett självständigt och livslångt lärande. Grundsynen är att problemlösning, självstyrd inlärning och arbete i grupp stödjer och stimulerar inlärningsprocessen.

Schema och övrigt kursmaterial publiceras i en sluten aktivitet. Du får som kursdeltagare tillgång till denna genom att logga in i Canvas i samband med kursstarten 10 september 2020  kl 10.00 i rum Årstafrun, Jägargatan 20, Södersjukhuset.

Övriga kursdagar

Höstterminen

  • 10-11 september
  • 8-9 oktober
  • 12-13 november
  • 10-11 december

Preliminära tider våren 2021

  • 21-22 januari
  • 18-19 februari
  • 18-19 mars
  • 15-16 april
  • 20-21 maj

För samtliga datum gäller följande tider: torsdagar 10–16.30, fredagar 9-16. OBS alla kurstillfällen är obligatoriska.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.
Mer information om webbregistrering.

Corona 

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kursutvärdering

Kontaktuppgifter

Inger Kull

Kursgivare
Pediatrik,Kull
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Susanne Lundin

Lärare

Student på KI