För studenter på kursen Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning (7,5 hp) kurskod 2QA269

I kursen ingår teorier om autonom och emotionell reglering och hur kontextuella faktorer kan bidra till dysreglering. Teoretiska förståelsemodeller och behandlingsprinciper med särskild vikt på prediktiv interoception och psykofysiologisk stressreglering diskuteras. Dessutom presenteras hur kroppskännedomsträning och andra kroppsorienterade behandlingsmetoder, såsom yoga- och mindfulnessbaserade metoder, andningsövningar och rytmiska rörelser kan tillämpas utifrån beskrivna teorier.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är HT22

Kursen är en distanskurs och ges på halvfart. Det ingår sex schemalagda digitala kursträffar via Zoom. Däremellan eget arbete såväl som grupparbete med studieuppgifter på lärplattformen Canvas. Tillgång till dator med bra internetuppkoppling och kamera krävs.

Denna kurs läses med fördel innan kursen Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter angående covid-19.

Schema

Kursdagar

Datum för kursträffar publiceras senare.

Kursen ges digitalt med online-föreläsningar via Zoom och lärplattformen Canvas. Mer detaljeras schema lämnas närmare kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Gabriele Biguet

Kursansvarig och examinator

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.