För studenter på kursen Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning (7,5 hp) kurskod 2QA269

I kursen ingår teorier om autonom och emotionell reglering utifrån ett neurovetenskapligt och psykofysiologiskt perspektiv och hur dessa kan tillämpas vid kronisk stress- och ångestrelaterad ohälsa, posttraumatisk stress och depression. Behandlingsprinciper med vikt på prediktiv interoception och psykofysiologisk stressreglering presenteras samt hur kroppsorienterade metoder - t.ex andning- och yogabaserade övningar, mindfulness och kroppskännedomsträning kan tillämpas utifrån beskrivna teorier.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: 

28 augusti 2023 med digitalt kursupprop i Canvas som du får tillgång till när du registrerat dig på kursen.

Deadline att svara på digitala kursuppropet är den 1/9, kl 23:59.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Om kursen

Kursen är en distanskurs och ges på kvartsfart. Det ingår sex schemalagda digitala kursträffar via Zoom. Däremellan eget arbete såväl som grupparbete med studieuppgifter på lärplattformen Canvas. Tillgång till dator med bra internetuppkoppling och kamera krävs.

Kursdagar: 11/9, 25/9, 16/10, 20/11, 18/12 examination (1/2 dag).

Denna kurs läses med fördel innan kursen Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv

Schema

Kursdagar

Kursdagar: 11/9, 25/9, 16/10, 6/11, 20/11, 18/12 examination (1/2 dag).

Kursen ges digitalt med live online-föreläsningar via Zoom och uppgifter på lärplattformen Canvas. Ett mer detaljerat schema skickas ut senast 14 dagar innan kursstart.

Observera att schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Gabriele Biguet

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

GB
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2023-07-31