För studenter på kursen Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd - teori och praktisk tillämpning (7,5 hp) kurskod 2QA269

Kursen syftar till fördjupad kunskap om stressreglering utifrån ett neurovetenskapligt och psykofysiologiskt perspektiv och hur kunskapen kan tillämpas vid behandling av stress- och ångestrelaterade tillstånd, trauma, depression och långvarig smärta. Teorier om autonom och emotionell reglering såväl som faktorer som kan bidra till dysreglering presenteras, liksom hur kroppsorienterade metoder som t ex kroppskännedom, yoga- och mindfulnessbaserade övningar kan tillämpas utifrån de teorierna.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Kursstart 21/9, obligatoriskt digitalt upprop via Canvas.

Kursen går på kvartsfart (25 %), med kursträffarna fördelade över hela terminen. Föreläsningarna sker digital via Zoom. Mellan kurstillfällena förekommer uppgifter och interaktiva övningar på lärplattformen Canvas. 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Registreringsperiod för kusen är 17/8 - 7/9.

Schema

Kursen ges digitalt med online-föreläsningar via Zoom och lärplattformen Canvas. Kursstart 21/9, övriga kursdagar är 5/10, 2/11, 23/11 och 14/12. Examination sker den 11/1. 

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Gabriele Biguet

Kursansvarig och examinator

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.