För studenter på kursen ACT inom fysioterapi och arbetsterapi (7,5 hp) kurskod 2QA319

Kursen ger dig ökad kunskap om tillämpningen av de terapeutiska processerna i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) inom fysioterapi och arbetsterapi, en modell som heter ACTiveRehab. Kursen fokuserar på kliniska färdigheter som är grundade i teori och evidens för stressrelaterade och kroniska sjukdomar. Under kursen kommer du även arbeta med ett projekt för egen livsstilsförändring för att förbättra din egen hälsa. Kursen ges även som uppdragsutbildning

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Inget kurstillfälle planerat för närvarande.

VT24 erbjuds kursen som uppdragsutbildning, mer information.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Om kursen

Kursen är en distanskurs och ges på kvartsfart. Det ingår sex schemalagda digitala kursträffar fördelade under hela terminen. Däremellan grupparbete såväl som enskilt arbete på lärplattformen Canvas, samt videomöten med din studiegrupp för kollegial handledning. Observera att samtliga undervisningsmoment är obligatoriska. Tillgång till dator och med stabil och bra internetuppkoppling krävs.

Kursen ges också vid separata tillfällen som Uppdragsutbildning. 

Schema

Närmare information och ett detaljerat schema lämnas närmare kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Profile image

Graciela Rovner

Kursansvarig
Profile image

Gabriele Biguet

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

GB
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2023-10-16