För studenter på kursen Äldres hälsa ur ett interprofessionellt perspektiv (7,5 hp) kurskod 2QA344

Kursen blandar distansarbete med fysiska träffar. Följande ämnen berörs: Hälsa – hur kan vi främja ett hälsosamt åldrande? Interprofessionellt arbete – hur kan olika professioner tillsammans bidra till en bättre hälsa hos äldre personer? Multisjuklighet och sammansatta hälsoproblem – hur kan vi som vårdpersonal bäst möta sammansatta hälsoproblem? Demens – hur kan vi genom bästa möjliga vård och bemötande göra skillnad för hur det är att leva med demens?

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Kurs för HT23 är tyvärr inställd pga oförutsedda händelser. Nästa planerade kursstart är HT24

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Schema

Schema publiceras cirka två veckor innan kursstarten.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Då kursen är ny kommer dessa dokument att läggas ut efter första avslutade kurstillfälle.

Kontaktuppgifter

Profile image

Anna-Karin Welmer

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
852488817
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare
852486387

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AW
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2023-08-03