För studenter på kursen Anatomi och fysiologi (13,5 hp) - Distans kurskod 1SJ019

Kursens mål är att studenten ska tillägna sig kunskaper om människans anatomi och fysiologi för att kunna planera och genomföra omvårdnad baserad på evidensbaserad kunskap om människokroppens struktur och funktion.

Kursplan

Välkomstinformation

Välkommen till Anatomi och fysiologi - distans 13,5hp. Kursen startar måndag 13 november i sal B64 inne på Huddinge sjukhus.

Alla undervisningen på kursen är nätbaserat utom den praktiska färdighetsträningen, som utförs på KTC Huddinge.

All information och material för kursen kommer att finnas på kursens Canvas-sidor, som du får tillgång till i god tid innan kursstart.

Varmt välkommen till kursen!

Rodrigo Fernandez-Gonzalo, kursansvarig

Kursinformation

Registrering i Ladok
Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursen har startat. Registrering är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. 

Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

Åtkomst till kursens sida i lärplattformen Canvas
I god tid innan kursstartkommer du att gå tillgång till kursens sidor i Canvas där mycket material till kursens finns.

Schema kommer att publiceras ca 4 veckor före kursstart. Det kan dock ske vissa förändringar så var uppmärksam på att ta fram ett nytt närmare kursstart.  Under kursens gång är det viktigt att du tar del av mail/meddlenaden från kursansvarig via Canvas. Vi råder dig att inför kursstarten ta del av kursplanen, preliminärt schemat och litteraturlistan för att planera dina inköp av kurslitteratur. 

 

Observera att kursen är tidskrävande. Planera inte in att jobba extra utan satsa på att studera till 100% under denna kurs.

Som förberedelse inför kursen rekommenderar vi att du repeterar gymnasiets biokemi och humanbiologi.

Exempelvis kan du använda "Kom igång med Anatomi och fysiologi för sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal" av Lori K Garrett (ISBN: 978-0-273-74530-3). Läs mer om boken på  http://catalogue.pearsoned.co.uk/educator/product/Kom-igng-med-anatomi-…;

 

Kursen består av tre moment:

- Anatomi och fysiologi 1, 6 hp

- Anatomi och fysiologi 2, 6 hp

- Praktiska färdigheter, 1,5 hp (motsvarar 1 vecka)

För de teoretiska delarna kommer ni ha tillgång till ljud-inspelade föreläsningar, studieguider som hjälper er genom kurslitteraturen och nätbaserade tester. Under kursen har vi flera obligatoriska seminarier där ni i grupp besvarar frågor, förklarar för varandra och ställs inför nya frågeställnignar. De praktiska färdigheterna såsom puls, blodtrycksmätning, pulsoximetri, EKG samt hjärt-lungräddning kommer att övas på klinisk träningscentrum (KTC).

 Viktig! -> Arbetskläder vid klinisk färdighetsträning och examination på Kliniskt träningscentrum (KTC)

För att förhindra smittspridning och förmedla riskmedvetenhet och säkerhetstänkande krävs vid färdighetsträning och examination på KTC ombyte till arbetskläder för vårdarbete. Arbetskläder består av kortärmad bussarong och långa byxor. Studenter ansvarar själva för att införskaffa arbetskläder som ska tåla tvätt i minst 60 grader.
Träning och examination på KTC ska följa samma hygienrutiner som vid vårdarbete. Se denna korta animerade film för introduktion: 
http://csp.picsearch.com/video?auth=LZnj_tQ6sQHs5WjYHT_RSsAqnOnCheqJRvu…

Läs också i vårdhandboken om klädregler och basala hygienrutiner:
http://www.vardhandboken.se/Texter/Basala-hygienrutiner-och-kladregler/…

Det finns många webbutiker som säljer arbetskläder för vårdpersonal. Vill man kunna prova kläderna finns det också en del butiker i Stockholm.

Rekommenderad kurslitteratur:

  • Sand, Olav et al. Människokroppen: Fysiologi och anatomi, upplaga 3. ISBN: 978-91-47-14287-3
  • Vigué-Martin.  Atlas över människokroppen. ISBN: 978-91-47-10587-8
  • Lindskog, Bengt. Medicinsk miniordbok. ISBN:91-7227-440-9 

Omtentamen

Information om omtentamenstillfällen samt anmälan till omtentamen hittar du på programwebben Sjuksköterskeprogrammet under fliken För dig som studerar.

Varmt välkommen till kursen!
 

Kursanalys och kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

MW
Innehållsgranskare:
Mona Wahlström
2024-02-19