För studenter på kursen Beroendetillstånd, 12 hp kurskod 9K8011

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och som vill förbättra sina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Kursplan

Schema och senaste kursvärdering

Om kursen 

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse:
- redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk,
- förstå och redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk,
- påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer.

Färdighet och förmåga:
- kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlingsinsatser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
- vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet,
- värdera aktuell forskning inom området. 

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, grupparbeten, individuella studier och via den webbaserade lärplattformen Canvas där kursdeltagarna interaktivt får undervisning. Undervisningen bygger vidare på deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. Undervisningen är obligatorisk och det krävs minst 80% deltagande för att få godkänt kursbevis.

Behörighet

Yrkeserfarenhet från beroendevård, psykiatri, socialtjänst, Statens institutionsstyrelse eller motsvarande privata vårdverksamhet krävs. Dessutom gäller att deltagare ska arbeta i verksamhet inom ovanstående område.

Datum och plats

Datum hösten 2020

  • 26-27 augusti
  • 9-10 september
  • 7-8 oktober
  • 17-18 november
  • 9-10 december


Tid
09.00 – 16.00 samtliga dagar
 

Samtliga kursdagar kommer att ges i digitalt format. Mer information om detta kommer inför kursstarten

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Ulric Hermansson

Kursledare och examinator

Adj universitetslektor, Med dr – Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning. 

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Johanna Silén Eriksson

Utbildningsadministratör

Organisatorisk tillhörighet: Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen. Institution: Klinisk neurovetenskap.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Annika Salomonsson

Projektkoordinator

Organisatorisk tillhörighet: Uppdragsutbildning, Universitetsförvaltningen.

Dokument