För studenter på kursen Beroendetillstånd, 12 hp kurskod 9K8011

En kurs för dig som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och som vill förbättra sina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Kursplan

Senaste kursvärdering

Om kursen 

Efter slutförd kurs ska deltagaren kunna:

Kunskap och förståelse:

 • redogöra för grundläggande begrepp inom beroende/missbruk,
 • förstå och redogöra för grundläggande neurobiologiska, psykologiska och sociala mekanismer vid beroende/missbruk,
 • påvisa en översiktlig kunskap om effektiva farmakologiska/psykosociala behandlingsmetoder vid missbruk/beroende samt vid samsjuklighet såsom psykisk sjukdom och somatiska komplikationer.

Färdighet och förmåga:

 • kunna använda sig av vissa instrument för att kunna göra en bedömning och planering av behandlingsinsatser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • vara insatt i den humanistiska värdegrunden som syftar till att bevara och beakta människors värdighet,
 • värdera aktuell forskning inom området. 

Kursupplägg

Kursen bedrivs i form av fysiska föreläsningar, grupparbeten, individuella studier samt via den webbaserade lärplattformen Canvas. 

Undervisningen bygger vidare på deltagarnas tidigare kunskaper och erfarenheter. Minst 80% deltagande krävs för att få godkänt kursbevis.

Till vem riktar sig kursen?

Kursen vänder sig till personal som arbetar inom beroendevård/socialtjänst eller psykiatri och vill förbättra dina kunskaper kring beroende och missbruk för att bättre kunna bedöma och planera behandlingsinsatser.

Datum och plats höstterminen 2023

 • 12 - 13 september
 •   3 - 4 oktober
 • 25 - 26 oktober
 • 14 - 15 november
 •   5 - 6 december

09.00 – 16.00 samtliga dagar.

Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt fysiska kursdagar med föreläsningar och seminarier.  

 

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Sara Wallhed Finn

Examinator och kursansvarig
Jayaram/Hammarberg
K8 Klinisk neurovetenskap

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Johanna Eriksson

Utbildningsadministratör

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Nadja Saltell

Projektsamordnare

Dokument

SW
Innehållsgranskare:
Johanna Eriksson
2023-02-16