För studenter på kursen Cannabis - förekomst, skador och behandling, 3 hp kurskod 9K8062

En kurs för dig som möter personer med ett cannabisberoende. Du kommer få en översikt av cannabisproblematik, prevalens och epidemiologi. Du kommer även få kunskaper om skaderisker, påverkan på hjärnan, beroendeutveckling och behandling. Kursen lägger stort fokus på praktisk klinisk tillämpning

Kursplan

Om kursen 

Syftet med kursen är att ge dig en översiktlig kunskap om:

✓ cannabisproblematiken

✓ prevalens och epidemiologi

✓ skaderisker

✓ påverkan på hjärnan och beroendeutveckling

✓ biologiska markörer  

✓ behandlingsalternativ.  
 
Du kommer även få en ökad färdighet att kunna identifiera om cannabisbruk är aktuellt. Du får även konkreta råd om hur du kan initiera samtal om cannabisbruk på ett pedagogiskt sätt. 

Kursupplägg

Kursen genomförs digitalt på distans under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning via videokommunikationstjänsten Zoom. Det finns en stor tonvikt på praktisk klinisk tillämpning. Mellan kursdagarna sker distansstudier i lärplattformen Canvas.

Behörighet

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs erfarenhet från arbete med vård av missbruk. Grundläggande kunskaper i engelska är önskvärt då delar av kursmaterialet är på engelska 

Datum och plats

26 mars och 23 april 2021. Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom. 

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Ulric Hermansson

Kursledare och examinator

Adj universitetslektor, Med dr – Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning. 

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Anja Sedman

Utbildningsadministratör

Organisatorisk tillhörighet: Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen. Institution: Klinisk neurovetenskap.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Annika Salomonsson

Projektkoordinator

Organisatorisk tillhörighet: Uppdragsutbildning, Universitetsförvaltningen.