För studenter på kursen Cannabis - förekomst, skador och behandling, 3 hp kurskod 9K8062

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer som använder Cannabis.

Målet med kursen är att ge en översiktlig kunskap om cannabisproblematiken; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling, biologiska markörer och behandlingsalternativ. Kursen lägger stort fokus på praktisk klinisk tillämpning och ges helt på distans.

Kursplan

Om kursen 

Syftet med kursen är att ge dig en översiktlig kunskap om:

 • cannabis-problematiken
 • prevalens och epidemiologi
 • skaderisker
 • påverkan på hjärnan och beroendeutveckling
 • biologiska markörer
 • behandlingsalternativ.

Du kommer även få en ökad färdighet att kunna identifiera om cannabisbruk är aktuellt. Du får även konkreta råd om hur du kan initiera samtal om cannabisbruk på ett pedagogiskt sätt.

Ur kursinnehållet

 • Livstids- och punktprevalens av cannabisanvändning: jämförelse mellan resultat i nationella och internationella studier.
 • Skillnader och likheter mellan åldersgrupper och kön.
 • En kunskapsöversikt om cannabis och skador (medicinska, psykiatriska och sociala) och kunskapsläget om cannabis som medicin.
 • En kunskapsöversikt om cannabisbehandling och teoretisk vetenskaplig grund för cannabisbehandling för unga och vuxna. 
 • Cannabis och dess påverkan på hjärnan - beroendeutvecklingen och samspelet med andra beroendeframkallande substanser.
 • En kunskapsöversikt om möjligheter och begränsningar att använda biologiska markörer för att identifiera och monitorera i samband med behandling.
 • Utbyte av kliniska erfarenheter av behandling av cannabisberoende.

Kursupplägg

Kursen genomförs digitalt på distans under två heldagar med teoretisk och praktisk undervisning via videokommunikationstjänsten Zoom. Det finns en stor tonvikt på praktisk klinisk tillämpning. Mellan kursdagarna sker distansstudier i lärplattformen Canvas.

Examinationen kommer att ske i två delar, dels som en individuell examination via en webbaserad lärplattform, dels som en gruppexamination.

Till vem riktar sig kursen?

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett cannabisberoende.

Datum och plats

26 mars och 23 april 2021. Båda två kursdagarna kommer att genomförs i digitalt format.

09.00 – 16.00 båda kursdagarna.

Interaktiva distansstudier via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom. 

Mer information om detta kommer inför kursstarten. 

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Ulric Hermansson

Kursledare och examinator

Adj universitetslektor, Med dr – Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning. 

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Ronny Mattsson

Utbildningsadministratör
070-294 84 27

Organisatorisk tillhörighet: Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen. Institution: Klinisk neurovetenskap.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Nadja Saltell

Projektkoordinator
070-790 60 36

Organisatorisk tillhörighet: Uppdragsutbildning, Universitetsförvaltningen.