För studenter på kursen Cannabis - förekomst, skador och behandling, 3 hp kurskod 9K8062

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer som använder Cannabis.

Målet med kursen är att ge en översiktlig kunskap om cannabisproblematiken; prevalens och epidemiologi, skaderisker, påverkan på hjärnan och beroendeutveckling, biologiska markörer och behandlingsalternativ. Kursen lägger stort fokus på praktisk klinisk tillämpning och ges helt på distans.

Kursplan

Senaste kursutvärderingen

Om kursen 

Syftet med kursen är att ge dig en översiktlig kunskap om:

 • cannabis-problematiken
 • prevalens och epidemiologi
 • skaderisker
 • påverkan på hjärnan och beroendeutveckling
 • biologiska markörer
 • behandlingsalternativ.

Du kommer även få en ökad färdighet att kunna identifiera om cannabisbruk är aktuellt. Du får även konkreta råd om hur du kan initiera samtal om cannabisbruk på ett pedagogiskt sätt.

Ur kursinnehållet

 • Livstids- och punktprevalens av cannabisanvändning: jämförelse mellan resultat i nationella och internationella studier.
 • Skillnader och likheter mellan åldersgrupper och kön.
 • En kunskapsöversikt om cannabis och skador (medicinska, psykiatriska och sociala) och kunskapsläget om cannabis som medicin.
 • En kunskapsöversikt om cannabisbehandling och teoretisk vetenskaplig grund för cannabisbehandling för unga och vuxna. 
 • Cannabis och dess påverkan på hjärnan - beroendeutvecklingen och samspelet med andra beroendeframkallande substanser.
 • En kunskapsöversikt om möjligheter och begränsningar att använda biologiska markörer för att identifiera och monitorera i samband med behandling.
 • Utbyte av kliniska erfarenheter av behandling av cannabisberoende.

Kursupplägg

Kursen omfattar två schemalagda kursdagar med teoretisk och praktisk undervisning. Kursen planeras genomföras med fysiska kursträffar men med möjlighet till att delta digitalt på distans via videokommunikationstjänsten Zoom. Det finns en stor tonvikt på praktisk klinisk tillämpning.

Inläsning av kurslitteraturen sker innan kursdagarna. Examination sker i form av en gruppexamination dag 2 samt ett quiz i Canvas som deltagarna har två veckor på sig att göra efter sista kursdagen

Till vem riktar sig kursen?

Kursen vänder sig till personal från hela landet som kommer i kontakt med personer med ett cannabisberoende.

Behörighet

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs erfarenhet från arbete med vård av missbruk. Grundläggande kunskaper i engelska är önskvärt då delar av kursmaterialet är på engelska.

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Profile image

Anja Sedman

Utbildningsadministratör
076-1372104

Organisatorisk tillhörighet: Centrum för psykiatriforskning, Fortbildningen. Institution: Klinisk neurovetenskap.

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Profile image

Nadja Saltell

Projektkoordinator
+46852486278
Gemensamt verksamhetsstöd
AS
Innehållsgranskare:
Cecilia Gauthier
2024-02-22