För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i audiologi kurskod 2QA247

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en magisterexamen i audiologi. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom det audiologiska fältet. En magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning.

Kursplan

Välkomstinformation ny student HT-21

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. För att registrera dig behöver du ett studentkonto. Du registrerar dig själv genom att logga in i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen.  Här finner du mer information och hur du går tillväga webbregistrering .

Kursen du ska registrera dig på har kurskod 2QA247

Kursen startar 2021-08-30.

Information och schema om kursen kommer ges av kursansvarig.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

 

Schema

Information om schema och upplägg kommer att ges av kursansvarig

Kursanalys samt kursutvärdering

Underlagen från tidigare kurser är för få för att genomföra kursvärdering och kursanalys.

Kontaktuppgifter

Åsa Skjönsberg

Kursansvarig och examinator