För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i audiologi kurskod 2QA247

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en magisterexamen i audiologi. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom det audiologiska fältet. En magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning.

Kursplan

Välkomstinformation ny student HT-21


Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast XX genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se


Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. För att kunna registrera dig behöver du ett studentkonto. Här finner du all information om webbregistrering.

Du registrerar dig själv genom att logga in i  Ladok.

Kursen du ska registrera dig på har kurskod 2QA247

Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. 

Kursen startar 2021-08-30.

Information och schema om kursen kommer ges av kursansvarig.

 

Schema

Information om schema och upplägg kommer att ges av kursansvarig

Kursanalys samt kursutvärdering

Underlagen från tidigare kurser är för få för att genomföra kursvärdering och kursanalys.

Kontaktuppgifter

Åsa Skjönsberg

Kursansvarig och examinator