För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i audiologi kurskod 2QA247

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete på avancerad nivå som ger dig möjlighet att ta en magisterexamen i audiologi. Under kursen utvecklar du din förmåga att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig studie inom det audiologiska fältet. En magisterexamen ger behörighet till forskarutbildning.

Kursplan

Välkomstinformation ny student HT-23

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet för att kunna registrera dig. Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna här mitt studentkonto
Studentkonto kan aktiveras från och med 2 augusti.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv genom att logga in i Ladok. Registreringsperioden öppnar 3 veckor före kursstart (2023-08-07) och stänger tisdagen veckan före kursstart (2023-08-22). 
Mer information om webbregistrering

Kursen du ska registrera dig på har kurskod 2QA247

Kursen startar 2023-08-28.

Information och schema om kursen kommer ges av kursansvarig.

 

Schema

Information om schema och upplägg kommer att ges av kursansvarig

Kursanalys samt kursutvärdering

Underlagen från tidigare kurser är för få för att genomföra kursvärdering och kursanalys.

Kontaktuppgifter

Åsa Skjönsberg

Kursansvarig och examinator
852488960

Monica Beckius Hellgren

Enhetsadministratör
ÅS
Innehållsgranskare:
2023-05-24