För studenter på kursen Examensarbete för magisterexamen i optometri, 15 hp kurskod 2QA347

Denna kurs är för dig som vill göra ett examensarbete i optometri på avancerad nivå - ett av kraven för en magisterexamen i optometri. Under kursen utvecklar du din förmåga att kritiskt granska, analysera och diskutera vetenskapliga arbeten. Kursen löper på kvartsfart över både höst- och vårtermin med totalt cirka fem till sex kursdagar på plats, utspridda över perioden. Två dagar utgör examinationsseminarier i slutet av terminen.

Kursplan

Inför kursstart

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 21 juli genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se.

Aktivera studentkonto och registrera dig på kursen

För att studera vid KI måste du dessutom aktivera ett studentkonto och registrera dig på kursen inom angiven tid. 

Studentkonton för nya studenter på KI är klara för aktivering 2 augusti 2023. Följ därefter anvisningarna för att aktivera ditt studentkonto. Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på kursen. Registreringsperioden för denna kurs är 2023-08-07 till 2023-08-22 (kl. 23.59). Därefter behöver du kontakta kursledare för att ta din plats i anspråk. Kursen löper över två terminer och du måste registrera dig på kursen igen nästa termin. Du registrerar dig själv i Ladok, där du också alltid hittar information om aktuell registreringsperiod. Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på kursen. Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats/reservplats så gör du det via ”Mina sidor” på den nationella sidan antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat den 7 augusti. Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat kontaktar du KI:s egen antagningsenhet via mail till antagning@ki.se.

Undervisning

Delar av den teoretiska undervisningen kommer att ske digitalt även HT23. Det innebär att det är viktigt att du har tillgång till en dator med webbkamera och mikrofon. 

Kursstart med upprop

Kursen börjar med obligatoriskt kursstart och introduktion

När? Måndag 28 augusti 2023 14.00 - 15.00

Var? Via Zoom. Länk skickas via Canvas.

Uppförandekod och sekretessförbindelse

Vid uppropet delas sekretessförbindelse och uppförandekod för KI:s studenter ut för din påskrift. Läs dem gärna redan innan vi ses!

Sekretessförbindelse
Förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid KI

Schema HT23

Här hittar du kursens schema med reservation för ändringar.

Examination

Frågor gällande examination, restexamination eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Byte av kurskod

Kursen gjordes om inför HT24 och fick då ny kurskod. Studenter som inte fullföljt den tidigare, nu nedlagda kursen med kurskod 2QA305 med godkänt resultat, erbjuds examination enligt 2QA305 sista gången VT25. Från och med HT25 examineras studenter enligt vid tidpunkten gällande kursplan.

Optikerprogrammens hemvist

All utbildning inom magisterprogrammet i klinisk optometri och därmed även denna kurs ges i lokaler i Eye Center of Excellence på Eugeniavägen 12 i Solna, där också S:t Eriks ögonsjukhus ligger. Här finns också bland annat optikerutbildningens egen ögonklinik och en KUM-Ö (klinisk utbildningsmottagning-ögon) där vi tar emot patienter i samarbete med andra professioner är vår egen. På andra sidan gatan ligger KI Campus med bland annat bibliotek och studieplatser, studentbokhandel och restauranger.

Hitta till oss
Sök resa med SL.se

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktinformation

Profile image

Rune Brautaset

Kursansvarig lärare och examinator
Profile image

Maria Persson

Kursadministratör
MN
Innehållsgranskare:
Åsa Borglund
2024-05-30