För studenter på kursen Examensarbete för masterexamen i logopedi kurskod 2QA143

Studenten ska självständigt, med konsultativ handledning, genomföra en deskriptiv eller experimentell studie.

Kursplan

Välkomstinformation

Information om kursen

Studenten ska självständigt, med konsultativ handledning, genomföra en deskriptiv eller experimentell studie inkluderande alla moment i forskningsprocessen: litteratursökningar, utarbetande av frågeställningar, datainsamling, databearbetning, tolkning och redovisning. Studien ska genomföras och manuset författas enskilt och på engelska. Arbetet ska ske självständigt och omfattning och kvalitet ska motsvara en publicerbar artikel avsedd för en vetenskaplig tidskrift inom det logopediska verksamhetsfältet. Studenten ska sammanfatta studien på svenska avsedd för en yrkesvetenskaplig eller populärvetenskaplig tidskrift. Dessutom ska studenten författa en projektplan med den egna studiens resultat som utgångspunkt.

 

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Information till antagna

Kursanalys samt Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Christina Samuelsson

Kursansvarig
Profile image

Cecilia Hultqvist

Utbildningsadministratör
CH
Innehållsgranskare:
Cecilia Hultqvist
2024-04-19