För studenter på kursen Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik (15 hp) kurskod 2QA316

Kursen "Grundläggande muskuloskeletal ultraljudsdiagnostik" är för dig som vill fördjupa dina kunskaper i ultraljudsmetoden. Syftet med utbildningen är att utveckla och förbättra diagnostiken av muskuloskeletala skador och smärttillstånd. Här på kurswebben hittar du länk till kursplan, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen ges i form av föreläsningar, live-demonstrationer, workshops samt praktiska inlärningsmoment. Undervisningen är på svenska och fokuserad på mycket skanningstid per modul.

Mellan modulerna krävs att deltagaren avsätter tid för kliniska och vetenskapliga övningsuppgifter. Kursen är en distanskurs som hålls på halvfart och löper över 20 veckor, varav 15 dagar är schemalagda på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.

Kursen startar den 1a september, klockan 09.00, med ett digitalt upprop via Zoom och en första teoretisk kursdag. 

Utöver den 1a september omfattar kursen 5 fysiska kurstillfällen om 3 dagar, ons-fre, vecka 38, 42, 46, 50 och vecka 2, 2022.

Mer info finns i välkomstbrevet som skickas ut till alla antagna studenter.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras dokument med kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Sammanställning kursutvärdering HT 2019

Kontaktuppgifter

Idrottsmedicin
K1 Molekylär medicin och kirurgi