För studenter på kursen Handledning i klinisk psykologi, 15 hp kurskod 9K8119

Kursen vänder sig till personer som i sitt arbete handleder i kliniska miljöer och önskar lära sig modeller och förhållningsätt i samband med verksamhetshandledning och konsultation. I denna kurs får deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i att utföra handledning kring psykologiska frågeställningar och psykosocial behandling. Den ger kompetensutveckling i att tydligt och med professionalitet skapa bra handledningssituationer i verksamhet.

Kursplan

Schema 

HT23

Kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Documents

Kontaktuppgifter

Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör
LC
Innehållsgranskare:
Lina Collsiöö
2023-10-18