För studenter på kursen Handledning i klinisk psykologi, grupp och organisation, 15 hp kurskod 9K8120

Klinisk handledning är ett viktigt inslag i verksamheter med uppdrag att ge psykologisk och psykosocial behandling. Denna kurs ger möjlighet för deltagarna att fördjupa sina kunskaper och färdigheter i handledningsmetodik för grupper och med ett organisatoriskt perspektiv. Kursen vänder sig till yrkeskategorier som har goda kliniska färdigheter och är en fördjupningskurs och bygger vidare på kursen, Handledarutbildning med inriktning mot klinisk psykologi, 15 hp.

Kursplan

Ansökan inför HT23

https://utbildning.ki.se/uppdragsutbildning/kursutbud/handledning-i-klinisk-psykologi-grupp-och-organisation-15-hp-ht23

Schema HT23-VT24

 

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här kommer de kursutvärderingar som görs på kursen att läggas upp allt eftersom.

Kontaktuppgifter

Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör
852483267
LC
Innehållsgranskare:
Lina Collsiöö
2023-04-05