För studenter på kursen Handledning i klinisk psykologi och psykoterapi, inom högre utbildning, 15 hp kurskod 9K8114

Kursen vänder sig till personer som ska utföra klinisk handledning i samband med utbildning. I kursen får deltagarna fördjupade kunskaper och färdigheter i att handleda personer som går utbildning till psykolog och/eller psykoterapeut. Kursen förmedlar färdigheter och förmågor i att skapa goda handledningssituationer i samband med utbildningshandledning. Deltagarna förväntas ha uppdrag inom högre utbildning för kliniskt verksamma personer som utbildas inom psykologisk/psykoterapeutisk behandling

Kursplan

Ansökan

Kursen ges inte läsåret HT23-VT24

Schema

 

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Documents

Kontaktuppgifter

Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör
852483267
LC
Innehållsgranskare:
Lina Collsiöö
2023-04-05