För studenter på kursen HUD (Dermatologi och venereologi) kurskod 2LK134

Välkommen till ”Hudmomentet” (dermatologi och venereologi) i kursen Klinisk medicin med inriktning medicin.
Hudsjukdomar utgör ett stort problem för många människor och könssjukdomar är fortfarande vanliga och väcker ofta stor oro. Oavsett vilken inriktning du kommer att ha i ditt framtida läkaryrke, kommer du att ha nytta av momentet.

Kursplan

HUD (Dermatologi och venereologi)

Momentet omfattar sammanlagt 14-15 arbetsdagar, varav en första del (en heldag) ligger på T5, medan resterande dagar ges sammanhängande på T6. Avsikten med den första dagen på T5 är att ge dig som student vissa redskap som du har nytta av när du träffar på patienter med hudsjukdomar vid andra placeringar under T5.

Momentet innefattar översiktsföreläsningar över utvalda teman, seminarier och kurslitteratur, samt patientnära klinisk undervisning. Kärnan i den kliniska undervisningen är öppenvårdsmottagningen, där vi tillsammans träffar patienter med olika hudmanifestationer och hudsjukdomar. Du kommer även att ha möjlighet att auskultera på venereologisk mottagning och att gå bedside-rond på avdelning.

Schema

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart i Canvas

Ex. schema t5

Ex. schema t6

KURSLITTERATUR

Obligatorisk

Vahlqvist A. o medarbetare. Rorsmans Dermatologi och venereologi. Lund: Studentlitteratur, senaste upplagan

eller

Weller R, Hunter H, Mann M. Clinical dermatology. London: Blackwell Publishing, senaste upplagan

 

Övrig  kurslitteratur    

Se under åhörarkopior -  logga in i Canvas

  

 

Lämpliga internetkällor

http://www.dermnetnz.org/topics/

https://dermis.net/dermisroot/en/home/index.htm

https://www.cyberderm.net/en/home/start.html     (Registrering krävs, men det är gratis och det finns flera interaktiva fall)

 

 

Hudmottagningen

Hudmottagningen, (A6:01, NKS) är kärnan i den kliniska undervisningen. Du kommer att få träffa patienter i alla åldrar. Tanken är att du ska exponeras för många olika problem och diagnoser under handledning av erfarna lärare. Här har du möjlighet att öva på hudstatus och att fråga och diskutera. Med patienten som läromästare kommer du att ha lättare att lära dig.

Ta gärna med lärobok och anteckningsmaterial.

 

Hudmottagning Södersjukhuset

Vissa kliniska utbildningspass ligger på Hudkliniken Södersjukhuset. Se schemat.

SESAM-mottagningarna

Sesammottagningarna sköter venereologin (Sex och samlevnad). Du kommer att ha möjlighet att auskultera vid en av mottagningarna( Sesam Hud Huddinge eller Södersjukhuset). Sjukhuskläder fås på respektive Sesammottagning. Sjukhuskläder ska därför inte tas med ifrån Solna. 

Sesam Hud Huddinge

KI:s pendelbuss stannar vid huvudentrén. Om du kommer via huvudentrén följer du skyltarna mot Medicingatan som sedan övergår i Infektionsgatan.

 

 

VÄGLEDNING UTLANDSSTUDIER

Allmänt

Hudmomentet är en del av kursen i klinisk medicin vid Karolinska Institutets läkarprogram. Den omfattar cirka 3 veckors heltidsstudier med teori (föreläsningar, seminarier, webbprogram med kliniska bilder, t ex dermnetnz.org) och klinisk placering integrerade. För fullgjort moment krävs också godkänd examination, antingen vid det utländska utbytesuniversitetet eller på KI. KI:s Dx6 (hudmomentet) erbjuds sex gånger per år och måste görs på plats då det innefattar kliniska patientbilder.

Kurslitteratur

Du måste givetvis anpassa kurslitteraturen till kraven på Din nya studieort. Om du ska examineras på KI har Du stor nytta av KI:s rekommendationer av kurslitteratur. Core curriculum ger viktig vägledning över vad som är centralt.

Teori och klinisk tjänstgöring

Det är viktigt att Du får både teoretisk utbildning och klinisk erfarenhet i såväl dermatologi som i venereologi. I flertalet länder finns venereologi på hudklinikerna, men undantag förekommer. För att få godkänt moment krävs båda komponenterna och en sammanlagd klinisk placering motsvarande 40 timmar, varav minst 4 timmar i venereologi. Det är viktigt att Du kan dokumentera vad du gjort. Behåll därför scheman och för dagbok/loggbok över vad Du sett/gjort dag för dag (t.ex. var har du varit, vilka pat och diagnoser har du sett, vilka åtgärder har du sett eller gjort osv). Skaffa, innan du lämnar utbytesuniversitetet, intyg som styrker utbytet. Godkänd examination på studieorten ska också kunna styrkas för att kunna tillgodoräknas.

Tillgodoräknande

När Du kommer hem ska Du ta kontakt med din studierektor i klinisk medicin för att gå igenom vad Du sett och gjort.

Examination

Det bästa är om Du kan examineras på studieorten. Om detta inte går, måste du göra tentamen Dx6 på KI vid något av de tillfällen som erbjuds. Extra examinationstillfällen kommer inte att ordnas. Glöm inte att anmäla till kursadministratör Anette Nilsson när Du ska delta i examinationen.

Checklista – när du kommit hem och vill ha kursen godkänd

För att ditt besök hos studierektorn ska vara meningsfullt måste du se till att ha alla handlingar med dig till besöket. Ta med:
1. Intyg angående utbytet och eventuell examination.
2. Dagbok/loggbok och eventuellt kursschema.
3. Skriftlig rapport.

Lycka till med utlandsstudierna!

 

Maria Bradley
Studierektor
 

Profile image

Emma Johansson

Kursansvarig
Profile image

Anette Parmenfälth

Kursadministratör
MH
Innehållsgranskare:
Sofie Jensen
2024-03-15