För studenter på kursen Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård (7,5 hp) kurskod 2QA280

Berättelsen är en viktig del i arbetet inom vård, hälsa och rehabilitering. Att lyssna på patienters, närståendes och medarbetares berättelser skapar sammanhang, meningsfullhet och möjligheter i det dagliga vårdarbetet och ger därmed förutsättningar för patientcentrerad vård. Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård är en fristående kurs på avancerad nivå som ges av sektionen för arbetsterapi på Karolinska Institutet.

Kursplan

Grönska med vatten i bakgrunden.
Patienters, närståendes och medarbetares berättelser skapar sammanhang, meningsfullhet och möjligheter i det dagliga vårdarbetet. Foto: Staffan Josephsson

Välkommen till kursen

I denna kurs studerar du grunderna i narrativ teori, narrativ medicin och kliniskt berättande. Vidare studeras personcentrerad vård, dess filosofiska grunder och tillämpningar i dagens vård. Slutligen studeras möjliga sätt att använda berättelsen för att uppnå personcentrering.

Kursen är upplagd som en modifierad distansutbildning med tre schemalagda kurstillfällen. Det första kommer att vara på campus Flemingsberg, Karolinska Institutet. De andra två kommer att vara på distans. Mellan kurstillfällena sker studieaktiviteterna med hjälp av lärplattformen canvas på internet. 

Datum för höstens träffar på kursen är:

  • Träff 1: 16-17 sep
  • Träff 2: 12-13 okt
  • Träff 3: 4 nov

Den första på campus och de övriga online.

Välkommen,
Staffan Josephsson
Kursansvarig

Kursregistrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Schema för kursen Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Staffan Josephsson

Kursansvarig och examinator

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare