För studenter på kursen Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård (7,5 hp) kurskod 2QA280

Berättelsen är en viktig del i arbetet inom vård, hälsa och rehabilitering. Att lyssna på patienters, närståendes och medarbetares berättelser skapar sammanhang, meningsfullhet och möjligheter i det dagliga vårdarbetet och ger därmed förutsättningar för patientcentrerad vård. Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård är en fristående kurs på avancerad nivå som ges av avdelningen för arbetsterapi på Karolinska Institutet.

Kursplan

Grönska med vatten i bakgrunden.
Patienters, närståendes och medarbetares berättelser skapar sammanhang, meningsfullhet och möjligheter i det dagliga vårdarbetet. Foto: Staffan Josephsson

Välkommen till kursen

I denna kurs studerar du grunderna i narrativ teori, narrativ medicin och kliniskt berättande. Vidare studeras personcentrerad vård, dess filosofiska grunder och tillämpningar i dagens vård. Slutligen studeras möjliga sätt att använda berättelsen för att uppnå personcentrering.

Kursen är upplagd som en modifierad distansutbildning med dels digitala träffar, dels schemalagda kurstillfällen på campus Flemingsberg, Karolinska Institutet. Mellan kurstillfällena sker studieaktiviteterna med hjälp av den digitala lärplattformen Canvas

 

Höstterminen 2023 pågår kursen fr o m 28 augusti (v. 35) t o m 14 januari 2023 (v. 2).

Vi träffas en gång på Campus  11-12 sep (mer exakta tider samt plats kommer att delges här senast ett par veckor innan kursstart)

Och två träffar digitalt 4-5 okt och 7-8 nov (mer exakta tider kommer att delges här senast ett par veckor innan kursstart)

 

Välkommen,


Staffan Josephsson
Kursansvarig

Kursregistrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Information om kursregistrering.

Schema

Kursen är upplagd som en modifierad distansutbildning med tre schemalagda kurstillfällen på campus Flemingsberg, Karolinska Institutet.

Schema för kursen Kliniska berättelser och narrativ medicin som redskap inom personcentrerad vård (exklusive online-tillfällena som meddelas separat, i kursrummet i Canvas).

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Sofia Vikström

Examinator

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare