För studenter på kursen Kognitiv sjukdom i klinisk vardag (7,5 poäng) kurskod 2LK143

Syftet med kursen är att studenten ska ha tillägnat sig fördjupad kunskap och färdighet i strukturerat omhändertagande av patienter med minnesproblem i primärvården inklusive olika typer av boenden, samt läkarens roll i att koordinera och leda team kring patienterna.

Kursplan

Kursbeskrivning

Detta är en praktisk inriktad kurs i hur minnesutredning och andra närliggande tillstånd som konfusion och BPSD omhändertas i boenden. Kursen utgår huvudsakligen från paktisk inlärning men med initialt katedrala föreläsningar med inriktning på vanliga frågeställningar i minnessjukdomar.

Med case-metodik i grupper avhandlas teoretiskt fall, där deltagarna är aktiva med förslag på diagnos, differentialdiagnoser och övervägande kring därpå följande åtgärder, utredningar och behandling. Under kursen avhandlas och etiska överväganden kring behandlingsbegränsningar och vad palliativa åtgärder kan innebära.

I kursen ingår handledd klinisk placering med egna patienter på avdelningarna vid geriatriska kliniken Karolinska I Huddinge.

Kontakt

GS
Innehållsgranskare:
Johanna Törnqvist
2023-11-23