För studenter på kursen Omvårdnad och medicinska ämnen inom ambulanssjukvård 2 (15,0 hp) kurskod 2AM017

Kursens övergripande mål är att utifrån omvårdnadens centrala begrepp; människa, omvårdnadshandling/relation, hälsa och miljö, kunna bedriva en personcentrerad vård inom ambulanssjukvård.

Studenten skall utveckla kunskaper och färdigheter mot att självständigt kunna tillämpa och integrera omvårdnad med medicinsk vård och behandling i ambulanssjukvård.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen genomförs som en delvis webbaserad distanskurs och bedrivs på trekvartsfart. Kursen har 5 campusdagar och pågår i 13 veckor.

Observera att registrering är obligatorisk för att behålla platsen på kursen. Registreringen sker via Ladok och öppnar en vecka innan kursstart och är öppen till och med två dager efter kursstart. Information om webbregistrering.

 

Kursens innehåll och upplägg

Kursen innehåller studieuppgifter, föreläsningar, seminarier samt simulering i ämnet omvårdnad vid trauma, katastrofmedicin och samverkan vid särskild händelse samt 7 veckor verksamhetsförlagd utbildning/VIL inom ambulanssjukvård.

Kursen är indelad i tre moment:

Moment 1: Omvårdnad vid trauma  (3 hp)

Moment 2: Katastrofmedicin och samverkan vid särskild händelse  (1,5 hp)

Moment 3: Verksamhetsförlagd utbildning inom ambulanssjukvård (10.5 hp)

Kursen sker på trekvartsfart, och startar i Canvas med individuell förberedelse inför studiedagarna, se tidsplanen. Kursen fortsätter därefter med studieuppgifter och diskussioner via Canvas samt VFU och avslutas med kliniska slutexaminationer.

Föreläsningar och studieuppgifter utgår från mål och innehåll i kursplanen. De är ett stöd i lärandet och innehållet motsvarar det som sedan examineras.

Obligatoriska moment

Salstentamen traumatologi

Simulering av omhändertagande vid trauma

Katastrofmedicinskt ledningsspel

Traumaquiz

Fältstudier samt verksamhetsförlagd utbildning, VFU

 Slutexaminationer

Schema

Se canvas

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering HT23

Kursvärdering VT23

Kursvärdering HT22

Kursvärdering VT22

 

 

Kontaktuppgifter

Fredrik Perätalo

Universitetsadjunkt

Katarina Wahlstedt

Utbildningsadministratör
Profile image

Katarina Bohm

Kursansvarig
KB
Innehållsgranskare:
Katarina Wahlstedt
2024-03-21