För studenter på kursen Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 2, 15 hp kurskod 2QA262

Varmt välkommen till den fristående kursen ”Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 2, 15 hp”. Kursen ges som en fristående kurs vid Karolinska Institutet. Kursen förutsätter att du genomgått kursen Omvårdnad vid allergi, astma och KOL 1 - eller har motsvarande kunskaper.

Kursplan

Kursbeskrivning

Undervisningen kommer att bedrivas enligt problembaserat lärande, PBL, som betonar den studerandes utveckling av ett självständigt och livslångt lärande. Grundsynen är att problemlösning, självstyrd inlärning och arbete i grupp stödjer och stimulerar inlärningsprocessen.

Schema och övrigt kursmaterial publiceras i en sluten aktivitet. Du får som kursdeltagare tillgång till denna genom att logga in i Canvas i samband med kursstarten 14 september 2023  klockan 10.00 (via Zoom).

Övriga kursdagar

Höstterminen 2023

  • 14-15 september
  • 12-13 oktober
  • 16-17 november
  • 14-15 december

Preliminära tider våren 2024

  • 18-19 januari
  • 15-16 februari
  • 14-15 mars
  • 11-12 april
  • 16-17 maj

För samtliga datum gäller följande tider: torsdagar 10–16.30, fredagar 9-16.
OBS! Alla kurstillfällen sker via Zoom och är obligatoriska.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är tre veckor före kursstart till och med tisdagen veckan före kursstart.
Mer information om webbregistrering.

Kontaktuppgifter

Profile image

Inger Kull

Kursgivare
+46852480002

Susanne Lundin

Lärare

Student på KI

IK
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2023-06-16