För studenter på kursen Reflekterande praktik - att utveckla verksamhet och profession (7,5 hp) kurskod 2QA324

Kursen riktar sig till chefer inom hälso- och sjukvården som vill främja/verka för kompetens- och verksamhetsutveckling utifrån ett evidensbaserat sätt. Den vänder sig även till hälsoprofessioner som vill utvecklas i sin profession för livslångt lärande eller har uppdrag att driva utvecklings- och kvalitetsarbete i klinisk verksamhet. Kursen ger kunskaper om hindrande och underlättande faktorer för förändringsarbete, liksom verktyg för reflektion och feedback individuellt och i grupp.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart den 16/1 med digitalt kursupprop i Canvas

Deadline att svara på digitalt kursupprop är den 20/1 kl 23:59

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Om kursen

Kursen är på distans och ges på kvartsfart med start den 16 januari 2023. Det ingår fem schemalagda obligatoriska digitala kursträffar cirka 1 gång/månad. Däremellan eget arbete såväl som grupparbete med studieuppgifter på lärplattformen Canvas, på valfri tid. Du kommer dessutom arbeta med ett självvalt utvecklingsarbete i den egna kliniska verksamheten. Tillgång till dator med internetuppkoppling och kamera krävs.

Kursdagar: 7/2, 21/2, 14/3, 4/4, 25/4 och 23/5 (examination)

Schema

Schema 

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Gabriele Biguet

Kursansvarig

Anna Pettersson

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

GB
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2023-01-12