För studenter på kursen SVK - Akut pediatrik akut obstetrik och neonatologi (7,5 hp) kurskod 2LK086

Kursen syftar till fördjupade kunskaper samt att ytterligare förbereda studenten för läkararbete inom ämnesområdena akut pediatrik, neonatologi och akut obstetrik. Den teoretiska delen av kursen utgörs av ffa fallbaserade seminarier och föreläsningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på barnakuten och akutavdelningar för barn, samt på förlossning och neonatalavdelning. En viktig del av kursen utgörs också av simulerade, interprofessionella, övningar på KTC.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen ges på Södersjukhuset och är på helfart from 2020-12-03 tom 2021-01-14.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla sin plats på kursen. Information om webbregistrering.

Registreringen öppnar 1 vecka innan kursstart till och men 2 dagar efter kursstart.

Schema

Schema HT20

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här ska ni publicera dokument med kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kursvärdering VT20

Kontaktuppgifter

Anders Åhlin

Kursansvarig Pediatrik & Examinator

Denise Golmann

Kursansvarig Obstetrik

Jenny Bolk

Kursansvarig Neonatologi

Patricia Lach

Utbildningsadministratör