För studenter på kursen SVK - Akut pediatrik akut obstetrik och neonatologi (7,5 hp) kurskod 2LK086

Kursen förbereder den blivande läkaren inf kliniskt arbete inom akut obstetrik, akut pediatrik och neonatologi. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på vår barnakut, pediatriska akutvårdsavdelningar, förlossning och neonatalvårdavdelning. Vi fördjupar de teoretiska kunskaperna genom fallbaserade seminarier och tränar på akuta situationer tillsammans med andra professioner inom sjukvården. Kursen ger fördjupad förståelse för hur våra specialiteter samverkar och värdefull träning inför akutat

Kursplan

Kursutvärderingar

Kursanalyser

Kontaktuppgifter

Ulrika Käck

Examinator & Inriktningsansvarig pediatrik

Erica Smedberg

Inriktningsansvarig obstetrik

Charlie Torstensson

Utbildningsadministratör
UK
Innehållsgranskare:
2024-02-21