För studenter på kursen SVK - Akut pediatrik akut obstetrik och neonatologi (7,5 hp) kurskod 2LK086

Kursen syftar till fördjupade kunskaper samt att ytterligare förbereda studenten för läkararbete inom ämnesområdena akut pediatrik, neonatologi och akut obstetrik. Den teoretiska delen av kursen utgörs av fallbaserade seminarier och föreläsningar. Den verksamhetsförlagda utbildningen sker på barnakuten och akutavdelningar för barn, samt på förlossning och neonatalavdelning. En viktig del av kursen utgörs också av simulerade, interprofessionella, övningar på KTC.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen ges på Södersjukhuset och är på helfart from 2022-12-01 till 2023-01-15.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla sin plats på kursen. Information om webbregistrering.

Registreringen öppnar 1 vecka innan kursstart till och men 2 dagar efter kursstart.

Kursutvärderingar

Kursanalyser

Kontaktuppgifter

Jenny Bolk

Examinator & Inriktningsansvarig neonatologi

Ulrika Käck

Inriktningsansvarig Pediatrik

Helena Gleissman

Inriktningsansvarig Obstetrik

Emma Vataja

Amanuens

Sarah Blomfeldt

Amanuens

Patricia Lach

Utbildningsadministratör
JB
Innehållsgranskare:
Patricia Lach
2023-02-20