För studenter på kursen Trauma och traumabehandling utifrån ett kroppsligt perspektiv (7,5 hp) kurskod 2QA328

Kursen ger kunskap om kroppsinriktade behandlingsmetoder vid långvariga påfrestningar, potentiellt traumatiska händelser och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vad kan vidmakthålla psykofysiologiska stressresponser, traumainducerade dissociativa tillstånd och ett dysreglerat autonomt nervsystem tas upp, såväl som nyare neurovetenskaplig forskning. Diskussioner kring patientfall ger möjlighet att förankra aktuell kunskap i kliniskt arbete. Vikt läggs vid eget övande av autonom stressreglering.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Nästa kurstillfälle är HT21, med start 8 november.

Kursen ges även VT22 med start den 17 januari 2022.

Kursdagar är måndagar.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Corona

Information till studenter angående covid-19.

Om kursen

Kursen ges på halvfart och i huvudsak på distans. Den ges under tio veckor med fyra schemalagda digitala kursträffar och två schemalagda obligatoriska träffar som kräver fysisk närvaro på Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg. Förutom de schemalagda dagarna ingår eget arbete såväl som grupparbete med studieuppgifter på lärplattformen Canvas. Tillgång till dator med internetuppkoppling krävs.

Kursen Autonom och emotionell reglering vid stressrelaterade tillstånd – teori och praktisk tillämpning, 7,5 hp läses med fördel innan denna kurs. 

Schema

Kursdagar HT21 (kl. 9.00-16.15)

  • 8/11
  • 15/11
  • 29/11 (fysisk närvaro)
  • 13/12 (fysisk närvaro)
  • 20/12
  • 10/1 (examination)

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ges för första gången höstterminen 2021 och har därför inte tidigare utvärderats.

Kontaktuppgifter

Gabriele Biguet

Kursansvarig och examinator

Ellinor Nordström

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.