Forskningintroducerande kurser för läkarstudenter

Det finns flera möjligheter för läkarstudenter att få introduktion till forskning, som beskrivs nedan. Kurserna är fristående och ingår alltså inte i läkarprogrammet.

Forskningsintroducerande kurser

KI har två fristående forskningsintroducerande kurser som bygger på varandra som vänder sig till studenter på läkarprogrammet. De två kurserna kan sökas av studenter registrerade på T1-T4 på läkarprogrammet med godkänd examination på någon/något kurs/moment. För mer information se länkar till kurswebbarna:

Sommarforskarskola

KI erbjuder också en sommarforskarskola för studenter som läser sin grundutbildning på KI. För att kunna söka till sommarforskarskolan så krävs att man har 30 hp från sitt utbildningsprogran. För mer information se länken: 

Studenter i forskning 

Förening som arbetar med att främja studenters möjlighet till forskning och med erfarenhetsutbyte.  

Forskarutbildning 

För att bli antagen till en forskarutbildning vid KI så behöver du uppfylla följande grundläggande behörighet:

  1. avlagt en examen på avancerad nivå,
  2. 240 högskolepoäng varav minst 60 från avancerad nivå, eller
  3. har förvärvat sig motsvarande kunskaper i Sverige eller utomlands

Du hittar mer information om forskarutbildning vid KI här: 

 

Admin för Läka…
2024-01-30