För studenter på kursen Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet, del 2 kurskod 1QA122

Kursen vänder sig till läkarstuderande som vill lära sig mer om - och utveckla sitt intresse för - forskning. Utbildningen är en fortsättning på FoLäk del 1, och sträcker sig över ett år. Studierna bedrivs parallellt med läkarstudierna på kvällstid samt på sommaren och ger dig grundläggande kunskaper i bl.a. vanliga laborationsmetoder, vetenskapsteori- och - historia, och hur man kommunicerar vetenskap skriftligt och muntligt.

Kursplan

Kontaktuppgifter

Ola Hermanson

Ansvarig

Elinor Schüberg

Administratör

Neuro Kursexpedition

Berzelius väg 3, Plan 6