För studenter på kursen Forskningsintroducerande kurs för studenter på läkarprogrammet, del 1 kurskod 1QA121

Kursen vänder sig till dig som är läkarstuderande och som vill lära dig mer om och utveckla sitt intresse för forskning. Utbildningen sträcker sig över ett år. Efter genomförd kurs är du behörig till FoLäk del 2, som sträcker sig över ytterligare ett år. Studierna bedrivs parallellt med läkarstudierna på kvällstid och sommaren och ger dig grundläggande kunskaper i bland annat vanliga laborationsmetoder, vetenskapsteori- och - historia, och vetenskap kommuniceras skriftligt och muntligt.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen genomförs som undervisning på halv-fart 25% och pågår i 2 terminer, vilket innebär ca 2 timmars föreläsningar varannan vecka.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Om du har antagits i det första urvalet ska du tacka JA till erbjuden plats senast 19 december genom att logga in och följa instruktionerna på ”Mina sidor” på antagning.se

Urval

 Läs mer om antagningsprovet för FOLÄK 1 här 

 

Kontaktuppgifter

Profile image

Ola Hermanson

Ansvarig
Profile image

Elinor Schüberg

Administratör

Neuro Kursexpedition

Berzelius väg 3, Plan 6
OH
Innehållsgranskare:
Elinor Schüberg
2023-12-08