För studenter på kursen Aktivitetsvetenskap 1 (15 hp) kurskod 2QA082

Aktivitetsvetenskap 1 är en fristående kurs på avancerad nivå som riktar sig till dig som arbetar som arbetsterapeut, och ger dig fördjupad kunskap och förståelse inom området aktivitetsvetenskap. Kursen behandlar ursprunget till disciplinen, dess relation till arbetsterapi och aktivitetsinriktad intervention samt viktiga koncept inom aktivitetsvetenskap. Kursen syftar till att utveckla din förmåga att göra en teoretisk analys inom ett specifikt område av aktivitetsvetenskap.

Kursplan

Välkomstinformation

Om kursen

Kursen ges på halvtid en gång om året och startar nästa gång vårterminen 2022 i januari/februari.

Lärarstöd sker via den webbaserade lärplattformen canvas. Examination sker genom grupp- och individuella uppgifter samt nätbaserad litteraturtentamen.

Kursregistrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Information om kursregistrering.

Corona

Information till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema

Schema för kursen Aktivitetsvetenskap 1 VT22 (observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras)

 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursanalys

Senast genomförda kursvärdering

 

Kontaktuppgifter

Hans Jonsson

Kursansvarig och examinator

Hélène von Strauss

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare