För studenter på kursen Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering (7,5 hp) kurskod 2QA275

Kursens övergripande syfte är att den studerande, utifrån ett interprofessionellt perspektiv och vetenskapligt arbetssätt, ska utveckla fördjupad kompetens gällande prevention, bedömning och rehabilitering vid gynekologiska, obstetriska och urologiska sjukdomar och tillstånd.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: 15/1 2024

Mer information får du i välkomstbrevet när du har antagits till kursen.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Om kursen

Kursen ges på kvartsfart.

I kursen ingår sju schemalagda dagar, ett antal lärandeaktiviteter, studieuppgifter, ett skriftligt test och en examinationsuppgift som skall hjälpa dig att bearbeta litteraturen och uppnå kursens syfte och mål.

Datum för vårens träffar är:

  • 22/1 Introduktion, digitalt på Zoom
  • 15-16/2 Kursträff 1, fysisk träff på Campus Flemingsberg
  • 20-22/3 Kursträff 2, fysisk träff på Campus Flemingsberg
  • 16-17/5 Kursträff 3, digitalt på Zoom

Schema

Schema för VT24 publiceras cirka två veckor innan kursstarten.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Birgitta Nordgren

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör
852488817
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare
852486387

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

BN
Innehållsgranskare:
Ellinor Tenne
2023-11-17