För studenter på kursen Bäckenbottenhälsa - prevention och rehabilitering (7,5 hp) kurskod 2QA275

Kursens övergripande syfte är att den studerande, utifrån ett interprofessionellt perspektiv och vetenskapligt arbetssätt, ska utveckla fördjupad kompetens gällande prevention, bedömning och rehabilitering vid gynekologiska, obstetriska och urologiska sjukdomar och tillstånd.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Kursen startar den 16/1, 2023.

Mer information får du i välkomstbrevet när du har antagits till kursen.

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen (eller specifika datum om din kurs frångår dessa datum). Mer information om webbregistrering.

Om kursen

Kursen ges på kvartsfart och sträcker sig från den 23/1-2/6 2023.

Introduktion av kursen ges den 23 januari på distans. I kursen ingår sju schemalagda dagar, ett antal lärandeaktiviteter, studieuppgifter, ett skriftligt test och en examinationsuppgift som skall hjälpa dig att bearbeta litteraturen och uppnå kursens syfte och mål.

Datum för kursträffarna som är obligatoriska är 16-17/2, 29-31/3, 22-23/5. 

Kursträff den 22-23/5 kommer att ske på distans via zoom.

Schema

Schema för VT23 publiceras cirka två veckor innan kursstarten.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kontaktuppgifter

Birgitta Nordgren

Kursansvarig och examinator

Ellinor Tenne

Utbildningsadministratör

Inna Osadtjaja

Studievägledare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

BN
Innehållsansvarig:
Ellinor Tenne
2023-03-16