För studenter på kursen Basutbildning i evidensbaserad psykoterapeutisk metod (45 hp), Uppdragsutbildning kurskod 9K8100

Kursen vänder sig till dig som vill kunna bedriva psykoterapi under handledning inom ramen för din ordinarie yrkesutövning. Kursen omfattar totalt 13 moment under ett och ett halvt års halvfartstudier, med teori samt klinisk tillämpning under fortlöpande handledning. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Schema

Kursstart HT22 (måndagar)

Kursstart HT23 (onsdagar)

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Profile image

Markus Jansson-Fröjmark

Kursansvarig kull HT23, examinator kull HT23
Profile image

Rikard Sunnhed

Kursansvarig kull HT22, examinator kull HT22
Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör
852483267
LC
Innehållsgranskare:
Lina Collsiöö
2023-09-28