För studenter på kursen Beroendetillstånd i vuxenpsykiatrin - att uppmärksamma och behandla, 3 hp kurskod 9K8116

Hög alkoholkonsumtion, bruk av beroendeskapande läkemedel samt narkotika är vanligt bland patienter inom vuxenpsykiatrin, men uppmärksammas alltför sällan.

I denna kurs får du fördjupade kunskaper om dessa substanser samt evidensbaserade metoder för hur du kan uppmärksamma och behandla alkohol-, läkemedels samt narkotikaberoende i din kliniska vardag.

Kursplan

Senaste kursutvärderingen

Om kursen 

Detta är en unik kurs i Sverige som fyller en viktig kunskapslucka inom vuxenpsykiatrin. Den ger dig färdigheter och kunskaper som kommer att hjälpa dig förbättra det kliniska omhändertagandet av dina patienter.

Efter kursen kommer du att ha kunskaper och färdigheter i metoder att uppmärksamma alkohol, läkemedelsbruk samt narkotika. Du kommer även ha mer kunskap om diagnostik samt evidensbaserad behandling.

Utbildningen är kostnadsfri för anställda inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri, dvs allmänpsykiatri, beroendevård, ätstörningsvård, eller rättspsykiatri. Kursen är även kostnadsfri för anställda hos HSF-upphandlad enhet inom psykiatri.

Ur kursinnehållet

• Övergripande epidemiologi kring riskbruk/skadligt bruk/beroende.
• Översikt om sekundärpreventiva interventioner, samt klinisk tillämpning av dessa.
• Biologiska och psykologiska bedömningsinstrument.
• Översikt om diagnostisering av skadligt bruk/beroende samt differentialdiagnostiska överväganden vid samsjuklighet av psykiatriska tillstånd.
• Evidensbaserad psykologisk och farmakologisk behandling.
• Sekundär prevention samt behandling av riskbruk/skadligt bruk/beroende vid psykiatrisk samsjuklighet.

Kursmål

  • Öka din kännedom om begrepp och metoder inom riskbruk/skadligt bruk/beroende.
  • Ge dig kunskaper om evidensbaserade farmakologiska och psykologiska behandlingsmetoder vid riskbruk/skadligt bruk/beroende samt vid samsjuklighet av psykiatriska tillstånd.
  • Ge dig färdigheter att genomföra metoder att uppmärksamma riskbruk/skadligt bruk/beroende.
  • Öka din förmåga att diagnostisera skadligt bruk/beroende samt differentialdiagnostiska överväganden vid samsjuklighet av psykiatriska tillstånd.

Kursupplägg

Kursen ges digitalt på distans. Du kan därmed genomföra hela kursen från din hemort. Kursansvarig och samtliga föreläsare har god erfarenhet av att utbilda på distans. Webbföreläsningar varvas med interaktiva övningar och gruppdiskussioner online via videokommunikationstjänsten Zoom.

Kursdagarna omfattar teori och praktik där deltagarna aktivt övar de moment som ingår i kursen. Mellan kursdagarna förväntas deltagarna använda metoderna kliniskt. Obligatorisk närvaro gäller vid kursdagarna.

Målgrupp

Personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänst som har möjlighet att tillämpa kursens innehåll kliniskt under kursens gång.

Kursen riktar sig i första hand till anställda inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) verksamhetsområde Psykiatri, dvs allmänpsykiatri, beroendevård, ätstörningsvård, eller rättspsykiatri. Kursen är även kostnadsfri för anställda hos HSF-upphandlad enhet inom psykiatri.

Behörighet

Yrkesexamen inom hälso- och sjukvård eller examen inom socialtjänstens yrken och med möjlighet att tillämpa kursen innehåll kliniskt under kursens gång.

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

Profile image

Sara Wallhed Finn

Kursansvarig, examinator och föreläsare

Vid praktiska frågor kring kursen, kontakta:

Profile image

Anja Sedman

Utbildningsadministratör
076-1372104

Vid frågor kring anmälan, kontakta:

Profile image

Nadja Saltell

Projektkoordinator
SW
Innehållsgranskare:
Anja Sedman
2024-02-19