För studenter på kursen Compassionfokuserad terapi, 7,5 hp kurskod 9K8073

Syftet med kursen är att utveckla self compassion som en färdighet i det egna kliniska arbetet. Kursen ska ge deltagarna kunskap om hur compassion kan integreras i psykoterapi och behandling, både individuellt och i grupp. Tyngdpunkten ligger på studier av framför allt Compassionate Mind Training (CMT) och Compassion Focused Therapy (CFT).

Kursen kommer inte att ges hösten 2024.

Kursplan

Schema

Schema CFT23

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här kommer de kursutvärderingar som görs på kursen att läggas upp allt eftersom.

Kontaktuppgifter

Ingrid Landin

Kursansvarig
Profile image

Lina Collsiöö

Kursadministratör
LC
Innehållsgranskare:
Lina Collsiöö
2024-02-08