För studenter på kursen Diagnostisk optometri, 45 hp kurskod 9K8016

Denna sida vänder sig till dig som är leg optiker och deltagare på Karolinska Institutets (KI) uppdragsutbildning Diagnostisk optometri, 45 hp, eller till dig som är intresserad av att delta i samma kurs.

Kursplan

Inför kursstart HT21

Aktivera studentkonto

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet! Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan Mitt studentkonto. Kontona är klara för aktivering 2 augusti 2021.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sedan tidigare. 

Om du har problem med att logga in, kolla gärna på sidan Mitt studentkonto där många steg-för-steg-lösningar finns. Om du sedan fortfarande har problem, kontakta Student-IT, maila dem på studentit@ki.se eller ring 08-524 822 22 (vardagar kl 8–16).

I samband med att du aktiverar ditt studentkonto tilldelas du en e-postadress som student på KI, din studentmail. Om du inte läser din studentmail så är det viktigt att du lägger in en vidarebefordran av din studentmail så att du inte missar viktig information från oss! Din studentmail är också den mail som används i Ladok, om du inte uppdaterat dina kontaktuppgifter där.

Corona

HT21 återgår vi preliminärt till mer undervisning på plats än vad som varit fallet under föregående läsår. Vi fortsätter att undvika trängsel i våra lokaler för att kunna hålla social distans, i enlighet med aktuella riktlinjer från Folkhälsomyndigheten och KI. Stora delar av den teoretiska undervisningen kommer dock att fortsätta ske digitalt oavsett pandemiläget. Det innebär att det är viktigt att du har tillgång till en dator med webbkamera och mikrofon.

All praktisk färdighetsträning och verksamhetsintegrerat lärande (VIL) genomförs på optikerutbildningens ögonklinik eller på vår KUM-Ö (klinisk utbildningsmottagning-ögon). Självklart ser vi till att du även under VIL har möjlighet att följa gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Dessa moment är obligatoriska och kräver att du är fysiskt på plats för att uppnå kursmålen och få godkänt på momenten. Mer information om hur corona påverkar utbildningens upplägg ges i samband med att vi ses.

Vi vill understryka ditt personliga ansvar att hålla dig uppdaterad om både Folkhälsomyndighetens rekommendationer och KI:s information till studenter om undervisning med anledning av corona, som uppdateras löpande.

Kursstart med upprop

Diagnostisk optometri börjar med obligatoriskt upprop. I samband med uppropet bjuder vi på fika. Om du får förhinder måste detta meddelas till ansvarig kursadministratör. Se kontaktuppgifter nedan.

När? Tisdag 31 augusti 2021 kl. 10.00 till 16.00
Var? Aulan en trappa ner, Eye Center of Excellence, Eugeniavägen 12 i Solna

 

Uppförandekod och sekretessförbindelse

Vid uppropet delas sekretessförbindelse och uppförandekod för KI:s studenter ut för din påskrift. Läs dem gärna redan innan vi ses!

Sekretessförbindelse
Förhållningssätt och uppförandekod för studenter vid KI

 

Digital informations- och frågestund inför terminsstart

Redan innan terminsstart vill vi gärna bjuda in dig till ett digitalt möte via Zoom. Vi ger då lite kort information men finns framför allt på plats för att svara på eventuella frågor som du kan ha inför terminsstart. Aktivera länken nedan på angivet datum och tid så ses vi! 

När? Tisdag 24 augusti kl. 10.00 till ca 10.30.
Var? Zoom, länk publiceras här dagen innan mötet.

 

Schema HT21 och VT22

Du läser denna kurs tillsammans med magisterprogrammet i klinisk optometri och på uppropet träffar du också deltagare på den fristående kursen Examensarbete för magisterexamen i optometri.

Du kommer tillhöra en av fyra grupper; A, B, C eller D. Grupp A/B kommer att ha ett gemensamt schema och grupp C/D kommer ha ett gemensamt schema. Grupptillhörighet meddelas i samband med kursuppropet.

Schemat är preliminärt fram tills två veckor innan kursstart och mindre förändringar kan komma att ske löpande under terminen då schemat innefattar samtliga kurser/moment för HT21.

HT21

HT21 Schema grupp A/B

HT21 Schema grupp C/D

VT22

VT22 Schema grupp A/B

VT22 Schema grupp C/D

Schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart och mindre förändringar kan komma att ske löpande under terminen då schemat innefattar samtliga kurser/ moment för HT21 och VT22. Du hittar även schemat i Canvas.

Optikerprogrammens hemvist

All utbildning inom magisterprogrammet i klinisk optometri och därmed även denna kurs ges i lokaler i Eye Center of Excellence på Eugeniavägen 12 i Solna, där också S:t Eriks ögonsjukhus ligger. Här finns också bland annat optikerutbildningens egen ögonklinik och en KUM-Ö (klinisk utbildningsmottagning-ögon) där vi tar emot patienter i samarbete med andra professioner är vår egen. På andra sidan gatan ligger KI Campus med bland annat bibliotek och studieplatser, studentbokhandel och restauranger.

Hitta till oss
Sök resa med SL.se

Kursens syfte och mål

Kursens övergripande mål är att du efter utbildningen behärskar avancerade undersökningstekniker samt kan hantera diagnostiska droppar. Du kan göra en fullständig ögonhälsokontroll och tolka resultatet av dina mätningar samt besluta om lämplig åtgärd. Du hittar mer information i gällande kursplan.

Kursupplägg

Den teoretiska undervisningen består av föreläsningar och inlämningsuppgifter i digitalt format. Studietakten motsvarar 75% och kursen sträcker sig över två terminer.

Den praktiska/kliniska undervisningen bedrivs på plats i optikerutbildningens lokaler i Eye Center of Excellence, Eugeniavägen 12, Solna.

Behörighet

Legitimation som optiker med kontaktlinsbehörighet.

Anmälan

Anmälan sker till www.ki.se/uppdragsutbildning. Sista anmälningsdag 15 maj 2021.

Kontaktinformation

Maria Nilsson

Kursansvarig och examinator
Brautaset

Maria Persson

Kursadministratör

Ulla Finati

Projektkoordinator, uppdragsutbildning
08-524 838 91

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter.Cirka två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen i Canvas. Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.