För studenter på kursen Examensarbete för masterexamen i odontologi - inriktning ortodonti, 30 hp kurskod 9OF012

En utbildning för tandläkare i ortodonti. Kursen är ett examensarbete för masterexamen i odontologi - inriktning ortodonti.

Kursplan

Om kursen 

Målet med kursen är att deltagarna ska:

  •  visa fördjupade kunskaper i vetenskaplig metodik och problemlösning samt tillämpa de kunskaper som förmedlats i huvudområdet
  • självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera, designa, skriva och presentera en forskningsplan inom ett begränsat område
  • tillämpa etiska aspekter i den egna forskningsstudien
  • systematiskt samla in och analysera relevant material samt motivera sina val av metoder för den vetenskapliga frågeställningen
  • självständigt planera, genomföra, sammanställa data, utvärdera och författa ett veteskapligt arbete som bidrar till ökad kunskap inom huvudområdet
  • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper
  • analysera och kritiskt granska samt kommunicera andras forskningsarbete
  • tillämpa den vetenskapliga publikationsprocessen

Till vem riktar sig kursen?

Tandläkare med tandläkarexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kliniska kurser i ortodonti om sammanlagt 60 hp, kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 1, 15 hp, samt kursen Vetenskapsteori och forskningsmetodik inom odontologiska specialistutbildningar 2, 15 hp. Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska B (med lägst betyget Godkänd).

Kontaktuppgifter

Vid frågor om kursens innehåll, kontakta:

AK
Innehållsgranskare:
Michelle Azorbo
2024-04-26